​​

In 2020 is Nederland de meest creatieve industrie van Europa

Jeroen van Erp, Fabrique 

Design is something to help society

 

Kunstenaars en creatieven zijn de verbeelders van de wereld

 

Many of the big changes of the next 25 years will come from unknowns

 

A design process is a chaordic process

Jeroen Verbrugge, Flex/Design 
‘Betrek het creatieve MKB beter bij overheidsopdrachten’

'De overheid gunt Nederlandse websitebouwers en digitale marketingbureaus nauwelijks werk. Terwijl ambtenaren deze bureaus tijdens handelsmissies roemen om hun snelle groei, internationale reputatie en vernieuwende aanpak, grijpen ze voor de uitvoering van hun eigen IT-projecten vooral naar grote consultantsbureaus, zoals Accenture, CapGemini en Deloitte' aldus Victor Knaap, CEO van Mediamonks en lid van de Council in het FD. In Engeland is het initiatief G-Cloud gestart om digitale ondernemers uit het MKB betere kansen te geven bij overheidsopdrachten.

Samenwerken aan ontwerpkracht

Op dinsdag 13 december 2016 Is de Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020 ‘Samen Werken aan Ontwerpkracht’ gelanceerd door minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW). De openbare presentatie van de agenda, getiteld Samen werken aan ontwerpkracht, vond plaats in de TU Delft. Rijksbouwmeester Floris Alkemade hield de key note speech over het belang van sociale waarden voor het ontwerpvak.

Blijf jezelf updaten als creatieve industrie

Door kennis, creativiteit en ondernemerschap met elkaar te verbinden wil de topsector Creatieve Industrie bereiken dat Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa is. Binnen de topsectoren wordt gewerkt aan Human Capital Agenda’s (HCA’s) om te komen tot een goede aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt en permanente beroepsontwikkeling van werkenden in de creatieve industrie. De Roadmap Human Capital Topsectoren 2016-2020 beschrijft de voortgang.

Nieuw: service design vouchers

In 2017 start de Minister van Economische Zaken met service design-vouchers die gericht zijn op het bevorderen van innovatie in de maakindustrie. Het beleidsexperiment moet samenwerking stimuleren tussen de creatieve industrie, de maakindustrie en andere sectoren met innovatieve product-service systemen als doel. Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat meer informatie over het aanvragen van de vouchers. Council voorzitter Jeroen van Erp: 'Innovatie begint vaak met ontwerp. Ik juich het initiatief van de Minister om met de vouchers in te zetten op service design dan ook van harte toe.'

Toenemend vertrouwen bij creatieve industrie

Ondernemers in de creatieve industrie hebben meer vertrouwen in de toekomst. Het ondernemersvertrouwen van de leden van de Federatie Dutch Creative Industries (FDCI) is tussen de eerste en de tweede helft van 2016 met 40 procent gegroeid. Dat blijkt uit de op 24 oktober op de Dutch Design Week gepresenteerde ConjunctuurWijzer Creatieve Industrie.

Miljoenennota en de Creatieve Industrie

De afgelopen dinsdag gepresenteerde miljoenennota bevatte een aantal beleidsvoornemens die voor de creatieve industrie relevant zijn.

Inschrijving Creative Business Cup geopend

Met onmiddellijke ingang kunnen ook Nederlandse creative start-ups zich inschrijven voor de internationale Creative Business Cup. De Creative Business Cup heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende prijs voor ’s werelds beste creatieve startup. De finalisten van de nationale competities die door de nationale partners worden georganiseerd maken kans op de prijs die op 20 november van dit jaar in Kopenhagen wordt uitgereikt.

Huisvesting vluchtelingen en woningzoekenden vraagt creatief en sociaal ondernemerschap

Op 18 januari 2016 lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade de prijsvraag 'A Home away from Home'. Op 29 juni werden in Het Nieuwe Instituut de winnaars uit de 366 inzendingen bekend gemaakt De prototypes van de winnaars zijn te bezichtigen tijden de Dutch Design Week 2016.

agenda
20 - 30 JANUARI 2017
10 - 17 MAART 2017
23 - 24 MEI 2017
Design Challenge: Empowered by Robots

De challenge Empowered by Robots wil innovatieve concepten en ideeën verzamelen die aanzetten tot nieuwe gedachten over de relatie tussen mens en robot. Deze ontwerpwedstrijd daagt ontwerpers, studenten, robotica-fans, engineers, futuristen, start-ups - kortom iedereen met een hart voor robots en mensen - uit om na te denken over nieuwe banen in een gerobotiseerde arbeidsmarkt

Nederlandse deelname SXSW 2017 wordt groots

Dutch Take Over House en Dutch Wave zetten Nederlandse creatieve sector in het zonnetje. Het creatieve festival South by South West (SXSW) in Austin, mag zich al jarenlang verheugen in een relatief groot contingent Nederlandse deelnemers. In 2014 was Nederland, met 323 deelnemers verdeeld over de drie hoofdonderdelen (Interactive, Film en Music), zelfs de grootste niet-Angelsaksische deelnemer

Steun voor creatieve centers of expertise HBO

Het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create) ontvangen ook in 2017 financiering van OCW. De centers focussen zich op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie met digitale technologie en zorg, 'Creative Labs' spelen een belangrijke rol in het operationaliseren hiervan.

Brussel flirt met creatieve industrie

Binnen de Europese Unie zijn drie miljoen bedrijven en twaalf miljoen mensen actief in de creatieve industrie, waartoe ook de cultuursector behoort. De Europese Commissie krijgt steeds meer oog voor deze groeiende sector. Daarbij ligt de focus op innovatie en ondernemerschap. Daarnaast probeert Brussel de impact van de creatieve industrie op andere sectoren te becijferen. Dit bleek op een bijeenkomst van de Federatie Dutch Creative Industries tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

‘Vooruitgang door vernieuwing’

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie. De samenwerking die we de afgelopen jaren binnen en buiten de creatieve industrie hebben gerealiseerd heeft niet alleen de creatieve industrie op een hoger plan getild, maar ook de innovatiekracht van Nederland versterkt.” Jeroen van Erp, founding partner ontwerpbureau Fabrique, voorzitter Dutch Creative Council, professor of concept design Technische Universiteit Delft.

trots

Temstem

Unieke samenwerking Fontys ACI en Amsterdam Dance Event

Fontys Academy for Creative Industries (ACI) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Amsterdam Dance Event. De hbo-opleiding voor de creatieve industrie wordt onderwijspartner van ’s werelds belangrijkste zakelijke platform voor elektronische muziek en innovatie.

Nieuwe master HKU levert eerste lichting crossover creatieven af

UTRECHT - De eerste lichting masterstudenten Crossover Creativity studeert deze week af. Deze eenjarige masteropleiding van HKU is nieuw in Nederland en vorig jaar speciaal ontwikkeld omdat de maatschappelijke vraag naar toegepaste creativiteit en innovatie in rap tempo toeneemt. De master startte afgelopen september met twintig studenten. HKU hoopt dit aantal komend jaar te verdubbelen.

Syb Groeneveld nieuwe bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.