​​

Binnen het ontwerp is er uitgegaan van duurzaam (her)gebruik van materialen.

In januari 2013 werd een belangrijke mijlpaal voor het Nationaal Militair Museum bereikt: er werd gestart met bouwen! Op vrijdag 25 januari werd de eerste bouwhandeling verricht door de minister van Defensie.

Het Militair Museum is een nieuw museum waarin een defensiebreed thematisch verhaal wordt gepresenteerd. De collecties van het Militaire Luchtvaart Museum uit Soesterberg en het Legermuseum uit Delft worden hier samengevoegd en tentoongesteld. Het nieuwe museumcomplex zal worden gesitueerd op het terrein van de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg. Het infocentrum van ‘Hart van Heuvelrug’ krijgt ook een plaats in het nieuwe museum. Het terrein zal worden opengesteld voor recreanten, ingericht als natuurgebied en aangesloten op omliggende natuur- en recreatiegebieden.

Defensie heeft met Heijmans PPP een DBFMO-contract afgesloten. Dit betekent dat Heijmans PPP niet alleen het ontwerp, de bouw, de museale inrichting en de financiering van het nieuwe gebouw realiseert. De kwalitatieve uitgangspunten zijn terug te zien in onder meer de landschapsinrichting, architectuur, museale inrichting en het hergebruik van bestaande gebouwen. Daarnaast is er een hospitality concept ontwikkeld voor de 25 jarige exploitatieperiode.

Het Museumkwartier is ca. 45 ha groot. Centraal in het kwartier wordt een groot museumgebouw gerealiseerd. Daarnaast wordt een aantal bestaande gebouwen, waaronder enkele met een belangrijke historische waarde, herbestemd. Eén van de te herbestemmen gebouwen wordt uitgebreid en zal fungeren als depot.

Binnen het ontwerp is er uitgegaan van duurzaam (her)gebruik van materialen. Door middel van berekening van de life cycle kosten is telkens een optimum gezocht tussen initiële kosten, het minimaliseren van het onderhoud en het beperken van het energiegebruik gedurende de exploitatiefase.

De oplevering is voorzien in het najaar van 2014.