​​
Actueel

Aangescherpte focus Creative Holland

Creative Holland zet zich in samenwerking met publieke en private partijen in om de Nederlandse creatieve industrie internationaal op de kaart te zetten. Samen met ambassades, consulaten, RVO, kennisinstellingen, fondsen, brancheverenigingen en (lokale) ondernemers streeft Creative Holland naar vergroting van het aantal buitenlandse opdrachten voor Nederlandse creatieve bedrijven. Dat vergt, om daar effectief in te zijn, een focus op een beperkt aantal relevante afzetmarkten waar extra aandacht kan worden gegeven aan het ontdekken van de lokale vraag.

Met de concentratie op de drie focuslanden kan Creative Holland al haar beschikbare capaciteit doeltreffender inzetten ter versterking van de internationale positie van de Nederlandse creatieve industrie.

Maatschappelijke vraagstukken

De Topsector creatieve industrie wijst jaarlijks, in overleg met de brancheorganisaties en kennisinstituten en in afstemming met het Internationaal Cultuurbeleid, de relevante afzetmarkten aan waar prioriteit aan moet worden gegeven. Besloten is nu om die focus in 2020-2021 te beperken tot de Verenigde Staten, China en Duitsland. In deze landen heeft Creative Holland een infrastructuur van publiek-private samenwerking (PPS) opgezet, waarmee de lokale vraag waar Nederlandse creatieve bedrijven op in zouden kunnen spelen in kaart wordt gebracht en gestimuleerd.

In zogenoemde Creative Embassies en Creative Labs werken business developers Marjan Blumberg (Verendigde Staten), Monique Knapen (China), Michiel Roosjen (China) en Mareile Zuber (Duitsland) van Creative Holland samen met onder meer het lokale postennetwerk aan de ontwikkeling van die lokale vraag. Daarbij wordt vooral gekeken naar regionale uitwerkingen van mondiale maatschappelijke vraagstukken waar Nederlandse creatieve bedrijven op in kunnen spelen. Zo worden maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, urbanisatie, vergrijzing, enzovoort, omgezet in duurzame marktkansen voor innovatieve oplossingen die de Nederlandse creatieve industrie kan bieden.

In zogenoemde Creative Embassies en Creative Labs werken business developers Marjan Blumberg (Verendigde Staten), Monique Knapen (China), Michiel Roosjen (China) en Mareile Zuber (Duitsland) van Creative Holland samen met onder meer het lokale postennetwerk aan de ontwikkeling van die lokale vraag. Daarbij wordt vooral gekeken naar regionale uitwerkingen van mondiale maatschappelijke vraagstukken waar Nederlandse creatieve bedrijven op in kunnen spelen. Zo worden maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, uitputting van grondstoffen, energietransitie, urbanisatie, vergrijzing, enzovoort, omgezet in duurzame marktkansen voor innovatieve oplossingen die de Nederlandse creatieve industrie kan bieden.

Katalysator

Deze aanpak maakt een gezamenlijke inzet van bestaande internationaliseringsinitiatieven mogelijk, ook vanuit andere (top)sectoren. Afstemming van de diverse, beperkte internationaliseringsmiddelen is daarbij van groot belang. Creative Holland wil daarin, samen met haar netwerkpartners, een katalysator zijn. De aangesloten organisaties die allemaal bijdragen aan de internationalisering van de Nederlandse creatieve industrie zijn: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Economische Zaken, Topsector creatieve industrie, RVO, Federatie Creatieve Industrie, DutchCulture, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Het Nieuwe Instituut.

Activiteiten Creative Holland 2021

- Focus op drie landen (Duitsland, China, Verenigde Staten) en een beperkt aantal internationale sleutelevenementen (beurzen, missies, etc).

- Actieve aanpak op Creative Lab concept in de drie focuslanden. Coördinatie: Simone van Bennekom.

- Op innovatieve wijze tot handelsbevordering komen, door het (door)ontwikkelen van (bestaande) formats als Creative Embassies, Joint Fieldlabs, Road Shows, zowel online als offline.

- De nationale creatieve platformen met een internationale positie (DDW / ADE/ IDFA / Cinekid etc.) een grotere rol toebedelen bij de handelsbevordering van de creatieve industrie. Coördinatie: Femke Blok.

- Tot slot, blijft Creative Holland als de verbindende factor tussen overheid en creatieve industrie de sector via de portal creativeholland.com en social mediakanalen zo snel en goed mogelijk informeren over alles wat vanuit publieke partijen wordt aangeboden ter bevordering van exportkansen.