​​
Actueel

Wat doet de Topsector voor de eventbranche: een interview

Marijke is ambtelijk secretaris van de topsector en festivals vallen uiteraard onder de Creatieve Industrie. Paul houdt zich vanuit het ministerie, samen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven, nu onder andere bezig met de Fieldlab Evenementen om te zorgen dat er zo snel mogelijk perspectief voor onze branche kan worden geboden.

Beiden werken binnen deze crisis veel samen met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en Veiligheid (J&V) & Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het volledige interview hier te lezen.