​​
Actueel overzicht

Nieuwe ronde steunmaatregelen per juni 2020

De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen voelbaar. Daarom ondersteunt het kabinet (zelfstandig) ondernemers met tijdelijke financiële regelingen. De steun heeft als doel dat Nederland zich kan aanpassen aan een veranderde samenleving en economie. Een update van de regelingen die per 1 juni beschikbaar zijn.

19/06/2020 Lees verder

COLUMN: er is hoop voor de grote maatschappelijke uitdagingen!

‘Aanpak Corona-app bedroevend’ kopte het AD na de inmiddels beruchte ‘Appathon’ die half april werd georganiseerd door het Ministerie van VWS. En ook in andere media was de kritiek op deze experimentele poging om tot een exit strategie uit onze lockdown te komen niet mals. Het was unaniem een faliekante mislukking. Maar waarom eigenlijk? Bezien vanuit een innovatieperspectief zagen wij juist een enorme omslag in de manier waarop de overheid dit complexe vraagstuk aanpakt. Deze omslag biedt hoop voor alle grote uitdagingen waar wij als maatschappij de komende tijd voor komen te staan.

15/05/2020 Lees verder

Kabinet stelt 300 miljoen extra ter beschikking voor culturele en creatieve sector

Het kabinet heeft op 15 april onverwacht snel 300 miljoen euro additionele middelen toegevoegd aan het bestaande instrumentarium om de schade door de coronamaatregelen op te vangen. Hiermee wil de regering vitale onderdelen in de culturele infrastructuur in stand houden. De extra middelen zijn niet alleen om het unieke Nederlandse artistieke product te beschermen, maar ook om de werkgelegenheid in de sector te waarborgen. Het doel is om die onderdelen van de keten die onmisbaar zijn en zorgen voor werkgelegenheid overeind te houden. De regeling ziet echter niet toe op zzp’ers. De regeling is gericht op instellingen/organisaties, die de opdrachtenstroom richting zzp’ers en andere instellingen weer op gang kunnen brengen.

18/04/2020 Lees verder

Creatieve sector zwaar getroffen door Covid-19

De Ministeries EZK en OCW zijn momenteel samen met de brancheverenigingen hard op zoek hoe zij de culturele en creatieve sector kunnen ondersteunen bij het verlies aan werkgelegenheid en omzet, die veroorzaakt zijn door de coronamaatregelen. Kunsten '92 heeft zojuist, op 17 maart, met een groot aantal andere brancheverenigingen zoals de Federatie Creatieve Industrie, een brief aan het kabinet gestuurd.

17/03/2020 Lees verder