​​
Actueel overzicht

Platform Creatieve Economie

Om de kracht van de Nederlandse creatieve sector in de volle breedte nog beter te kunnen benutten, voor zowel de vraag- als aanbodzijde, gaan VNO-NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie de mogelijkheden onderzoeken om de positie van de creatieve sector verder te versterken. Dit is de intentie die afgelopen donderdag 21 november in de Malietoren tussen de drie betrokken organisaties werd overeengekomen.

27/11/2019 Lees verder

Nederland investeert 4,9 miljard in innovatie komend jaar

Bedrijven, kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen en NWO, regio’s door heel Nederland en acht ministeries investeren gezamenlijk in 2020 4,9 miljard euro in kennis en innovatie. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dit jaar.

13/11/2019 Lees verder

Nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Creatieve Industrie 2020-2023

Om als creatieve industrie met slimme, passende en originele interventies te komen die mensen verleiden en hen in beweging brengen, maar ook om een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, is continu nieuwe kennis nodig. Daarom is vanaf januari 2020 de nieuwe KIA 2020-2023 van kracht. Een aanpak om mensen in beweging te brengen, waarbij de veerkracht van de samenleving centraal staat.

01/11/2019 Lees verder

Nieuw lid Topteam Kevin de Randamie

Topteamlid De Randamie wil de werelden van sociale innovatie, human capital en mind-settraining bij elkaar brengen

17/07/2019 Lees verder