​​
Actueel overzicht

Panorama Nederland als optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. In dit panorama verbeeldt het College van Rijksadviseurs hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land.

10/12/2018 Lees verder

Rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie

Nederland moet op de schop de komende jaren. De verandering van het klimaat dwingt ons opnieuw te kijken naar onze leefomgeving. De kennis van ruimtelijk ontwerpers en erfgoedspecialisten is hierbij essentieel. Bovendien is regie vanuit de nationale overheid van belang voor een effectieve aanpak van het energie- en klimaatvraagstuk. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) nam begin december de publicatie ‘KEER’ in ontvangst.

04/12/2018 Lees verder

‘Ontwerp voor de Toekomst’

Het advies ‘Ontwerp voor de Toekomst’ roept op de potentie van de ontwerpsectoren beter te benutten door creatieve reflectie op actuele maatschappelijke vraagstukken. Vanuit artistiek-cultureel, economisch en maatschappelijk perspectief.

28/09/2018 Lees verder

Hoe sterke creatieve regio’s Nederland kunnen helpen omdenken

Council: 'Beschouw de regio’s als kwartiermakers. Het benutten van de aanwezige regionale wil en energie blijkt op veel plekken een belangrijke start voor échte vernieuwing.'

03/09/2018 Lees verder