​​
Actueel

Nieuwe website Topsector Creatieve Industrie

​De Topsector Creatieve Industrie bestaat sinds 2011. De Topsector heeft vooral ‘organiserend vermogen’: het samenbrengen van partijen (bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden); het op laten zetten van onderzoeks-, scholings- en opschalingsprogramma’s, en kennisverspreiding.

Dat doet de Topsector door in te zetten op drie pijlers:

  • Kennis en Innovatie
  • Internationalisering
  • Human Capital Agenda

Op de vernieuwde website zijn deze drie pijlers en de partners waarmee intensief wordt samengewerkt -waaronder de Creative Council-, handig in een overzicht bij elkaar gebracht. De nieuwe website is te vinden op www.creatieve-industrie.nl

  • website Topsector
    overzicht pijlers Topsector