​​
Actueel

Platform Creatieve Economie

Voor deze inventarisatie zal een kwartiermaker worden aangesteld die in het eerste kwartaal van 2020 door middel van een brede inventarisering met betrokken sectoren, VNO-NCW, MKB-Nederland en de Federatie Creatieve Industrie een plan van aanpak en agenda voor een breedgedragen Platform Creatieve Economie zal presenteren.

Op de foto vlnr: Leendert Jan Visser, directeur MKB Nederland; Han Bekke, voorzitter Federatie Creatieve Industrie en Cees Oudshoorn, directeur VNO NCW

Nederland investeert 4,9 miljard in innovatie komend jaar

het nieuwe Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) dat 11 november werd afgesloten, laat zien dat ruim 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk in innovatie willen investeren. Zij bundelen hun krachten binnen de topsectoren om economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid) en sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) te benutten.

Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan: provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), extra ministeries, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom ook makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie, zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “We hebben jaarlijks 4,9 miljard euro tot en met 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de trotse ondertekenaars van het convenant. We dragen bij aan gedragen oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken met vernieuwende interventies en methodes. Daarin zetten we behoeftes en gedrag van mensen centraal. Dit leidt onder meer tot duurzame en gezonde producten, gebouwen en leef- en werksituaties, maar ook tot gebruiksvriendelijke en verleidelijke diensten en zinvolle bijdragen aan een veilige samenleving die de technologische ontwikkelingen naar een hoger plan brengen.

Maatschappelijk Verdienvermogen

De creatieve industrie neemt daarnaast de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de agenda voor Maatschappelijk Verdienvermogen. Daarin ondersteunen we de projecten in de vier maatschappelijke missiethema’s bij het opschalen en realiseren van verdienvermogen. Dat doen we door te richten op de regionale inbedding, waar alle uitdagingen samenkomen binnen lokale vraagstukken.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. Naar verwachting wordt in 2020 ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in deze veelbelovende technologieën. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de bestaande Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, maar ook voor andere sleuteltechnologieën zoals batterijtechnologie.

Topsectoren aan de frontlinie van technologie

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid, etc. De topsectoren hebben een belangrijke positie aan de frontlinie van de (technologische) ontwikkelingen en zien dat Nederland door de snelheid een collectieve leerachterstand moet inlopen. Dit vraagt om learning communities en blijvend investeren in de ontwikkeling van mensen op cruciale gebieden. Hiervoor hebben de topsectoren de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

100 Learning communities in 2023

In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

Bekijk hier het totale Kennis- en Innovatie Convenant

Beeld: Floor van der Sluijs

Nieuwe Kennis- en Innovatie Agenda Creatieve Industrie 2020-2023

Op 1 oktober 2017 publiceerde CLICKNL de Kennis- en Innovatieagenda voor de Topsector Creatieve Industrie 2018-2021. Een prachtige agenda, met visie en ambitie. Nu, nog geen twee jaar later, ligt deze geactualiseerde agenda alweer voor u. Gaan de ontwikkelingen in de wereld dan echt zo snel dat er een aangepaste agenda nodig is?

Meer nog dan twee jaar geleden is Nederland zich – net als een groot deel van de wereld – bewust van de maatschappelijke opgaven die ons wachten. Of het nu gaat om het klimaat, de landbouw, de zorg, onze veiligheid, mobiliteit of energievoorziening; we staan aan de vooravond van grote transities. En die transities hebben de creatieve industrie hard nodig. Niet alleen om met slimme, passende en originele producten en diensten te komen die mensen verleiden of in beweging brengen, maar ook door een wereld te scheppen waarin die innovaties een voedingsbodem vinden, een cultureel en maatschappelijk klimaat van veranderingsbereidheid.

Deze sleutelrol voor de creatieve industrie zien wij niet alleen vanuit de sector zelf, ook de rest van de wereld heeft die kracht inmiddels ontdekt en erkend. Om die uitdagende rol op te pakken en verder te brengen is een veerkrachtige sector nodig, een sector die ambitieus en tegelijk ook realistisch is over haar bijdrage, een sector die gedreven wordt door kennis en zich laat ondersteunen door methoden. Voor het empoweren van die bloeiende en kansrijke sector is deze hernieuwde agenda, met als titel Veerkracht.

De volledige KIA is hier te downloaden. Meer informatie over de KIA kun je vinden op de site van CLICKNL.

Nieuw lid Topteam Kevin de Randamie

Als nieuw lid van het Topteam Creatieve Industrie gaat Kevin de Randamie op zoek naar manieren om de samenwerking tussen bedrijven en de creatieve industrie te stimuleren en te verduurzamen.

‘God heeft een grappig gevoel voor humor, zeg ik altijd. Want daar waar creativiteit is, is geen geld en waar geld is, is geen creativiteit’, zegt Kevin de Randamie, sinds kort lid van het Topteam Creatieve Industrie met in zijn portefeuille de Human Capital Agenda. ‘De uitdaging is om die partijen bij elkaar te brengen. Daar zie ik niet alleen mogelijkheden voor, het is in verschillende projecten voor bedrijven als T-Mobile, Intel en Rabobank ook al gelukt. Door zulke projecten ervaren dit soort bedrijven de toegevoegde waarde van creativiteit. Mijn zoektocht binnen het Topteam zal gericht zijn op het vinden van de goede instrumenten om die energie te laten circuleren en de samenwerking met de creatieve wereld te verduurzamen.’

Hiphop

De Randamie, als hiphopartiest bekend onder de naam Blaxtar, is oprichter van Braenworks Academy, een business school voor creatieve professionals. Hij begon zijn muzikale carrière in de rapgroep Rudeteenz samen met zijn jongste broer Typhoon en de groep die later bekend zou worden onder de naam Opgezwolle. Hij bracht in 2006 zijn eerste album (Ozmoses) uit, in 2007 gevolgd door Chronozbaäl. In 2006 won hij de Grote Prijs van Nederland. Later maakte hij ook deel uit van Kyteman’s Hiphop Orchestra en was hij oprichter van het poëzieplatform SPOKEN.fm.

Braenworks

In 2010 ondervond De Randamie tijdens de economische crisis de gevolgen van een slecht ontwikkelde businesskant. Hij begon daarop een onderzoek naar het gebrek aan zakelijk inzicht bij hemzelf, artiesten en andere creatieven. Van lieverlee werd hij een businesscoach voor andere artiesten, onder wie zijn broer Typhoon, maar ook designers, dansers en producenten. Daaruit kwam Braenworks voort, een businessplatform waar creatieve professionals elkaar vinden en versterken op zakelijk gebied. Een uitvloeisel hiervan is Braenworks Academy, een uniek lesprogramma waarin creatieve professionals samen werken aan persoonlijke groei en zakelijk succes.

LAAGHANGEND FRUIT

Als lid van het Topteam wil De Randamie de werelden van sociale innovatie, human capital en mind-settraining bij elkaar brengen. ‘Die werelden hebben veel raakvlakken, maar vinden elkaar nog niet gemakkelijk, terwijl de impact daarvan heel groot kan zijn. Ik praat door mijn werk met heel veel partijen, van ministeries tot makers in underground studio’s. Wat ik zie is dat die werelden complementair aan elkaar kunnen zijn. Maar ze missen een gemeenschappelijke taal en weten simpelweg niet dat ze soms hetzelfde willen. Dat is laaghangend fruit en ik wil ervoor gaan zorgen dat dat geoogst gaat worden.’

Het topteam functioneert als dagelijks bestuur van de Council en wordt ondersteund door een secretaris vanuit het Ministerie van Economische Zaken. Het topteam komt gemiddeld eens per twee weken bij elkaar. Het topteam bestaat uit een boegbeeld uit de sector, een vertegenwoordiger uit de wetenschap, een topambtenaar en een innovatieve ondernemer uit het MKB. Voor de creatieve industrie zijn dit:

Topteam Creatieve Industrie

 • Jann de Waal, waarnemend boegbeeld CEO en eigenaar van Info.nl
 • Barbera Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur & Media, Ministerie OCW
 • Paul Hekkert, hoogleraar Vormtheorie en hoofd van de afdeling Industrial Design, faculteit Industrieel Ontwerpen, TU Delft
 • Kevin de Randamie, CEO en eigenaar Braenworks, tevens werkzaam als performer onder de naam Blaxtar

Dit zijn de winnaars van de Dutch Interactive Awards 2019

Creatieve industrie belangrijker dan gangbare cijfers suggereren

Nieuw programma IDOLS* kans voor creatieve en culturele professionals, coaches en opdrachtgevers

De creatieve en culturele sector is bij uitstek in staat om complexe vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen te vertalen in innovatieve oplossingen waarbij de gebruiker centraal staat. Om deze uitdagingen en de probleemeigenaren op een effectieve manier met de creatieve en culturele professionals te verbinden, is het programma IDOLS* (Increasing Demand by Offering LearningS) beschikbaar waarbinnen een tiental projecten zal gaan lopen. Het Ministerie van OCW stelt voor de uitvoering van dit programma eenmalig 1 miljoen euro beschikbaar.

Arbeidsmarktagenda

IDOLS* is ontwikkeld in het kader van de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector. Opdrachtgevers, onder begeleiding van ervaren coaches, doen ervaring op met de inzet van creatieve en culturele professionals bij maatschappelijke vraagstukken. Tegelijkertijd doen deze professionals ervaring op met het in consortia samenwerken aan maatschappelijke vraagstukken. Door van tien projecten learnings op te halen en deze tegelijkertijd als voorbeeld in te kunnen zetten, draagt IDOLS* bij aan de verruiming van de markt en het verbeteren van de arbeidsmarkt en concurrentiepositie van de culturele en creatieve sector.

De maatschappelijke uitdagingen waar IDOLS* op focust komen voort uit het missiegedreven innovatiebeleid van het kabinet. De vier missiethema’s binnen dit beleid zijn veiligheid; gezondheid & zorg; energietransitie & duurzaamheid en landbouw, water & voedsel. Projecten binnen IDOLS* zullen grotendeels binnen deze missiethema’s vallen.

Tijdlijn

IDOLS* is op 13 juni in de Social Impact Factory in Utrecht gelanceerd tijdens CHARGE 2019 van CLICKNL. Naast de lancering van IDOLS*, zal een viertal potentiële opdrachtgevers hun vraagstuk pitchen en is er mogelijkheid om met elkaar te netwerken om consortia te vormen. Daarnaast worden op deze dag de missiethema’s van het missiegedreven innovatiebeleid toegelicht, aan de hand van voorbeelden.

Meedoen?

Geïnteresseerde potentiële opdrachtnemers, opdrachtgevers en coaches kunnen zich vanaf CHARGE online inschrijven via de website die die dag online gaat; www.projectidols.nl. Aanmelden kan tot 1 augustus voor opdrachtgevers en coaches, en tot 15 augustus voor consortia van opdrachtnemers. Op 2 september wordt aan de eerste projecten een ‘go’ gegeven. Het programma loopt tot juni 2020, wanneer de eindpresentatie is gepland.

Eerste Lustrumeditie Embassy of Dutch Creativity

Kabinet stelt 25 missies vast voor het Topsectoren- en innovatiebeleid

Op 26 april 2019 heeft het kabinet een brief aan de Tweede Kamer gezonden over het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. In de brief zijn voor vier maatschappelijke thema’s missies benoemd:

1) energietransitie & duurzaamheid;

2) landbouw, water & voedsel;

3) gezondheid & zorg, en;

4) veiligheid.

Acht ministeries hebben, samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de 9 Topsectoren, 25 missies vastgesteld om de Nederlandse economie te versterken binnen de 4 maatschappelijke thema’s. Topsectoren gaan samen met ministeries en kennisinstellingen op basis van de missies en sleuteltechnologieën de kennis- en innovatieagenda’s opstellen. Het kabinet maakt in een later stadium bekend hoe de beschikbare financiële middelen worden ingezet. De Topsector Creatieve Industrie zal aan veel van die verschillende missies belangrijke bijdrages kunnen leveren.

Nieuwe privaat secretaris Topteam en Creative Council

Mir Wermuth werkt als freelance programmamanager voor verschillende organisaties in de creatieve industrie. Zo is ze reeds jarenlang betrokken bij iMMovator - nu Media Perspectives -, als programmamanager op het gebied van talentontwikkeling en internationalisering.

Ook heeft ze tot voor kort gewerkt als zakelijk leider van designlab Next Nature Network en als bestuurslid bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Mir is gepromoveerd op een onderzoek naar de hiphop-subcultuur, en heeft een brede ervaring op het gebied van marktonderzoek, communicatieonderwijs en mediaconsultancy.

Maatschappelijke uitdagingen vragen om innovatief cultuurbeleid

Rotterdam Monitor Creatieve Industrie 2018

Panorama Nederland als optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld

Rol ontwerpsector bij klimaatadaptatie en energietransitie

‘Ontwerp voor de Toekomst’

Hoe sterke creatieve regio’s Nederland kunnen helpen omdenken

Kabinet: Innovaties en topsectorenbeleid richten op maatschappelijke uitdagingen

Klimaatakkoord neemt crossover-advies topsectoren Creatieve Industrie, Energie en team ICT mee

Towards Data Driven Creativity: Talpa Network start flagshipproject met CLICKNL

Missie ‘Vernieuwend Nederland’

Brief over arbeidsmarktagenda culturele en creatieve industrie aan Minister van Engelshoven

Smart society meets design

Programmaraad CLICKNL geïnstalleerd

De industrieel ontwerper als verbinder tussen creativiteit, innovatie en maatschappelijk debat

The next big thing for business? Creativity

De groeipuzzel

Creatieve industrie draagt bij aan Nederland Circulair 2050

Topsectoren continueren samenwerking op thema Human Capital

Over de chemie tussen ontwerpers en hun opdrachtgevers

Goed ontwerp rendeert bovengemiddeld

100 ideeën voor 2018

Ontwerpen voor zorg van morgen

De fluïde rol van de creatief professional

Internationale IoT design community verzamelt zich in Amsterdam

Waarom iedere creatieve professional de mogelijkheden van Artificiële Intelligentie moet omarmen

‘Overheden, kijk naar volle breedte van muzieksector’

Overheden moeten bij het maken van muziekbeleid kijken naar de volledige breedte van de muziek. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in het eerste van tien sectoradviezen die hij de komende maanden uitbrengt. Het advies in het kort: ontwerp een integraal, inclusief muziekbeleid dat het hele veld in samenhang beziet en dat geen genres of publieksgroepen buitensluit – en trek daarvoor als overheden samen op.

Van oudsher stroomt rijkssubsidie vaak naar klassieke-muziekgezelschappen. Voor het eerst in zijn geschiedenis brengt de Raad voor Cultuur een advies uit waarin de muzieksector in de volle breedte wordt bekeken; van de symfonische orkesten en de klassieke en hedendaagse ensembles tot de jazz en geïmproviseerde muziek, de popmuziek, de wereldmuziek, de urban muziek (zoals hiphop en r&b), en de dance en elektronische muziek.

Nu gaat het geld en de aandacht vooral naar de Randstad, waar topinstellingen zitten als het Koninklijk Concertgebouworkest en De Nationale Opera. Dat het ook anders kan, illustreert de Raad met een voorbeeld van het Noord Nederlands Orkest. Dat trok in 2016 tienduizend Groningers met het openluchtconcert Tribute to the Stones. Ook breekt de raad een lans voor muziekeducatie. Veel basisscholieren leren amper iets over muziek en in het ooit wijdvertakte netwerk van gesubsidieerde muziekscholen zijn gaten gevallen.

Inkomens van muzikanten

Een andere prioriteit die het rapport noemt, is een betere honorering van musici. In 2011 heeft VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra flink bezuinigd op het kunstbudget. Sindsdien hebben veel musici inkomen ingeleverd, of ze verloren zelfs hun werk. Het advies toont aan waarom het niet alleen in de klassieke muziek, maar ook in nieuwere genres wenselijk is dat de overheid helpt de markt bij te sturen: alleen een heel kleine toplaag van pop- en urban muzikanten kan leven van de muziek; zelfs artiesten die grote mediabekendheid genieten, fulltime in de muziek werken, volle zalen trekken en vaak worden gestreamd, halen hier zelden volwaardige inkomens uit. Daarvoor zijn de gages te laag en worden de streamingsinkomsten te onredelijk verdeeld; deze gaan nog altijd voornamelijk naar mediamagnaten als Google, Facebook en YouTube.

Berend Schans, directeur Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) reageert in de Volkskrant: ‘In eerdere adviezen kwam ik het woord ‘pop’ veel minder vaak tegen, dus dat is al een goede ontwikkeling. In het verleden leek muziek door het Rijk te worden beschouwd als een soort cultureel erfgoed, gevormd door oude bildungsidealen. Dat kan niet meer. Pop is net zo goed belangrijk cultuurgoed.’ Gabriël Oostvogel, voorlopig Voorzitter van de Klassieke Muziek Coalitie die afgelopen 23 november werd opgericht: ‘Het advies sluit nauw aan bij onze doelstelling en bij de ontwikkelingen in de muziekwereld van de laatste jaren. Ook wij willen publieksverbreding en ook wij willen de positie van klassieke muziek verstevigen en versnippering bestrijden.’

De balans, de behoefte

Het document waarmee de raad een voorzet geeft voor het muziekbeleid van de toekomst heet De balans, de behoefte. Die titel is ontleend aan het nummer Surfen van rapper Typhoon. Lees hier het volledige sectoradvies Muziek.
Het sectoradvies muziek is het eerste van een reeks deelanalyses die de Raad voor Cultuur de komende maanden uitbrengt. Ook andere kunsten zoals theater, beeldende kunst, de audiovisuele sector, musea en letteren, worden onder de loep genomen, op weg naar de nieuwe subsidieperiode die in 2021 begint.

Innofest wint hoofdprijs Europese award voor ondernemerschap

Waarom creatief leiderschap hard nodig is

‘Crafting future creative jobs – wat doet de creatieve professional van de toekomst?’

Op donderdag 16 november komt de Council voor de tweede keer dit jaar bij elkaar in de ADAM toren. Dit keer is het onderwerp ‘Crafting future creative jobs – wat doet de creatieve professional van de toekomst?’

Met Bas Haring, Vanessa Evers, Pieter Winsemius en Wessel van Beerendonk starten we de middag met vier fantastische sprekers. Zij gaan vanuit hun verschillende perspectieven in op het centrale onderwerp. Na de presentaties volgen drie deelsessies, gericht op onderlinge discussie en het formuleren van een advies aan de relevante partijen. De volgende vragen staan centraal:

- Wat doet de creatieve professional van de toekomst?
- Hoe werken we samen met bedrijven, overheid en instellingen?
- Hoe krijgen we de huidige sector zover dat we over 10 jaar nog steeds ‘spot on’ zijn?
- Wat zijn de blokkades en hoe zorgen we voor de gewenste verandering?
- Wat is daarvoor nodig van creatieve professionals, opdrachtgevers en overheid?

We willen een toekomstgerichte discussie voeren over wat ons, als sector, te doen staat in relatie tot technologische veranderingen. Hierbij kijken we naar de uitwerking van technologie op de creatieve professional, opdrachtgevers, het onderwijs, de overheid en de politiek. Hoe zorgen we daarbij voor de gewenste beweging? We streven naar een scherpe discussie die richting kan geven aan de agenda van en voor de creatieve industrie in de komende jaren. Output is een opiniestuk van de Council gericht aan de stakeholders in het ‘creatieve landschap’ en een brief met onze voornaamste aanbevelingen
aan het nieuwe Kabinet om als Nederland ook in de toekomst voorop te blijven lopen als creatieve, innovatieve, inclusieve economie en samenleving.

Pieter Winsemius: ‘Stap over zekerheden heen om creativiteit te creëren’

Nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor de Creatieve Industrie 2018-2021

Regeerakkoord biedt kansen voor de creatieve industrie

‘Ontwerpers moeten oplossingen bedenken voor wereldproblemen’

Voortgangsrapportage Bedrijvenbeleid

Samen voor ons eigen

Voortgangsrapportage Human Capital Roadmap Topsectoren 2016-2020

‘35 under 35’: twee Nederlandse creatieven

Creatieve industrie richt zich op maatschappelijke uitdagingen

DRIVE Design Research & Innovation Festival

Hoe creatieve sectoren kunnen profiteren van blockchain

Jann de Waal waarnemend boegbeeld topsector Creatieve Industrie

Jann C. de Waal is met ingang van 1 juli 2017 waarnemend boegbeeld van de topsector Creatieve Industrie. Hij volgt daarmee Barbera Wolfensberger op, die per 1 juli directeur-generaal Cultuur en Media is geworden bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wolfensberger was sinds 2014 boegbeeld van de creatieve industrie.

Waarnemend boegbeeld
Jann de Waal heeft een groot netwerk en een lange carrière in de creatieve sector. Hij is eigenaar van Info.nl, een bureau voor de ontwikkeling van digitale producten en platformen. Daarnaast is hij actief in verschillende publieke organisaties rondom innovatie, onderwijs en de creatieve industrie. Na het vertrek van Barbera Wolfensberger heeft de topsector gekeken naar een waarnemer uit eigen gelederen die bekend is met de creatieve industrie en snel het stokje kon overnemen rond de Kennis & Innovatieagenda en het Kennis- en Innovatiecontract dat momenteel wordt voorbereid. De Waal maakt al sinds 2016 al deel uit van het topteam Creatieve Industrie, w aar hij zich bezighoudt met de internationalisering van de Nederlandse creatieve industrie. Ook is hij lid van het bestuur van CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis & Innovatie (TKI) van de creatieve industrie. Daar zet hij zich in als linking pin om de grotere onderzoeksprogramma’s goed te vervlechten met de behoeftes van het bedrijfsleven.

Innovatieve en inclusieve samenleving
De Waal: “We hebben als topsector grote stappen gezet. We zijn goed georganiseerd, aangesloten op het gebied van internationalisering en human capital. Nu gaan we een volgende fase in. Naar een nieuw kabinet. Ik vind het belangrijk dat wij als topsector Creatieve Industrie een bijdrage kunnen leveren aan de innovatieve en inclusieve samenleving.”

Topsectoren
De creatieve industrie is één van de negen topsectoren, waar het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen wereldwijd bijdragen aan de concurrerende positie van Nederland op de wereldmarkt. Of het nu gaat om Dutch Design, serious gaming, architectuur of dance muziek; de creatieve industrie is wereldwijd steeds toonaangevender. De creatieve sector is bij uitstek gewend om vooruit te kijken naar de vraagstukken van morgen en te werken aan crossectorale innovatie.

De creatieve industrie in 32 mijlpalen

Leven Lang Ontwikkelen: 20 voorbeelden

Leven Lang Ontwikkelen: aanbevelingen

Innofest in finale van Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) 2017

Barbera Wolfensberger nieuwe DG Cultuur & Media

The power of creative ownership. Creating impact. Capturing value.

De Council komt op donderdag 18 mei bij elkaar in de ADAM toren. Hoofdonderwerp van deze Council is ‘The power of creative ownership. How to create impact & capture value?’. Jeroen Raijmakers, Senior Director Design Innovation, Philips Design, Nadine van Bodegraven, Zakelijk Directeur Armada Music (o.a. Armin van Buuren) en Hermen Hulst, Vice President World Wide Studios Europe, Sony Computer Entertainment, trappen af met hun visie op het centrale thema.

In twee interactieve deelsessies met diverse thought leaders uit de creatieve industrie wil de Council tot - vanuit meerdere invalshoeken bekeken - antwoorden komen, die de basis zullen zijn voor een opinie en een video-essay. Belangrijke deelvragen zijn:

Power: risico & verantwoordelijkheid in de waardeketen
Hoe kunnen we als creatieve industrie meer verantwoordelijkheid en risico nemen door (mee) te investeren in de waardeketen van R&D, creatie, productie, distributie, verkoop en gebruik?

Ownership: samenwerking, intellectueel eigendom & andere business modellen
Wat zijn gegeven de steeds verder gaande technologie en digitalisering – naast vaste bedragen / uurtje-factuurtje – kansrijke business modellen en welke rol speelt intellectueel eigendom daarbij?

Geprint skelet helpt chirurg in opleiding

Augmented reality tegen agressie

Service design masterclasses voor MKB Maakindustrie

Creativity will be the source of our next industrial revolution, not machines

Dutch Design Week en Designstad Eindhoven lanceren World Design Event

Using Dutch creativity to inpire the world

KLM en TU Delft: Design Doing

HvA lanceert Master Digital Design

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) start in september 2017 met de eerste masteropleiding Digital Design in Nederland. Deze internationale masteropleiding richt zich op talentvolle digital designers uit de hele wereld die zich binnen hun vakgebied (verder) willen ontwikkelen tot hoogopgeleide specialisten. De eenjarige master werd na een lange voorbereidingstijd recent geaccrediteerd door de NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. De faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (FDMCI) van de HvA werkt binnen de master nauw samen met negen toonaangevende digital design-bureaus.

Creatieve professionals
De creatieve industrie speelt een belangrijke economische rol in Nederland. Binnen die sector is digital design een belangrijke aanjager van innovatie en productontwikkeling. Om die reden is de digitale sector de afgelopen jaren dan ook snel gegroeid. Om nog beter op de groeiende vraag naar hoogopgeleide digital designers in te kunnen spelen, start de HvA met de nieuwe master Digital Design. Binnen deze toonaangevende master kunnen talentvolle digital designers uit de hele wereld zich ontwikkelen tot creatieve professionals die over grenzen van hun vakgebied kunnen kijken: visionaire creatievelingen met excellente technische skills en een fascinatie voor digitaal vakmanschap. Designers die valide en adequate oplossingen kunnen bedenken voor grote, complexe problemen van deze wereld.

Nauwe samenspraak
De master Digital Design richt zich op grote, complexe maatschappelijke vraagstukken waarvoor innovatieve digitale oplossingen nodig zijn. Met behulp van digitale ontwerpen kunnen afgestudeerde masterstudenten een bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken. De opzet en het curriculum van de nieuwe master is in nauwe samenspraak tussen de HvA en negen design-bureaus samengesteld. De betrokken bureaus zijn: Achtung!, DDB & Tribal Amsterdam, FHV BBDO, Fabrique, MediaMonks, Mirabeau, Momkai, Tam Tam en Woedend!. Deze bureaus zullen ook na de start van de master hun bijdrages aan de masteropleiding blijven leveren.

Master of Science
De opleiding die in september start, staat open voor maximaal 24 studenten uit de hele wereld. Zij moeten in het bezit zijn van een relevante afgeronde bachelor. Bovendien wordt een visie op digital design, een relevant portfolio op het gebied van digital design en een sterke internationale oriëntatie verwacht. De voertaal van de opleiding is Engels. Studenten die de master succesvol afronden mogen de titel Master of Science (MSc) voeren. Inschrijven voor deze masteropleiding is mogelijk tot 1 mei 2017. Kijk voor meer informatie over het programma en de inschrijf- en selectieprocedure op

amsterdamuas.com/mdd

(bron: HvA)

.

WDCD start Climate Action Challenge

Ontwerpkracht voor het NL van NU - oproep aan de informateur

Aan de informateur,

Met de crisis nog maar net achter ons, vertoont Nederland momenteel groei en krimp naast elkaar. Het nieuwe kabinet zal moeten werken aan de knelpunten in de zorg, de groeiende maatschappelijke tweedeling, het gebruik van duurzame energie én moet met een plan komen om in de benodigde één miljoen extra woningen te kunnen voorzien. De Nederlandse creatieve industrie wil bijdragen aan het vormgeven van oplossingen voor deze vraagstukken.

In initiatieven als ‘NL next level’, ‘De Bouwagenda’, ‘Onderwijs 2032’ en het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ manifesteert zich een cultuur van optimistische vernieuwing. De ruimtelijke impact van de omschakeling naar duurzame energie, de verduurzaming van de voedselproductieketens en de digitalisering van de samenleving is enorm. Sociale thema’s zoals de maatschappelijke tweedeling, de vergrijzing en de transformatie van de zorg vragen om nieuwe inzichten hoe we onze samenleving vorm willen geven. Wij bieden het toekomstige kabinet aan ontwerpkracht te gebruiken om oplossingen te vinden met originaliteit, verbeeldingskracht en verbindend vermogen en daarmee ook internationaal inspirerend te zijn, zoals in onderstaande voorbeelden:
De kansen voor nieuwe ontwerpoplossingen in zorg, welzijn, onderwijs en sociale kwesties zijn legio. Bovendien heeft Nederland bewezen goed te zijn in het koppelen van design aan nieuwe werelden. De creatieve industrie heeft ons land internationaal een ijzersterke reputatie opgeleverd. Graag wordt de ontwerpwereld nu opnieuw aangesproken op dit creatieve vermogen, zodat we met onze ontwerpkracht kunnen meebouwen aan het Nederland van nu en anticiperen op het Nederland van morgen. De ondertekenaars van deze brief stellen de volgende drie acties voor:
Wij staan open voor een dialoog en lichten deze brief graag toe,

 • Ruimte voor de rivier realiseerde op meer dan dertig plekken een veiliger rivierengebied en een betere leefomgeving door toepassing van ontwerp. In het klein sprak Kustwerk Katwijk tot de verbeelding. In een publiek-private samenwerking werd bij het duinengebied een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd die ook de kust versterkt.
 • Een internationaal tot de verbeelding sprekende aanpak die naar meer smaakt biedt Heineken, dat in 2020 klimaatneutraal bier gaat brouwen in harmonie met zijn omgeving.
 • En toekomst zit er ook in producten die duurzaam en innovatief zijn. Zoals de Fairphone: een Nederlandse smartphone die een zuivere resource productieketen propageert en sociaal inclusief produceert.
 1. Betrek ontwerpers bij het scherp krijgen van de vragen met betrekking tot klimaatadaptatie, verduurzaming, toekomst zorg en het brede scala van maatschappelijke veranderingen. Zet in op ontwerpend onderzoek, experiment, ideeën prijsvragen en innovatie: nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Spreek het creatieve potentieel aan vanuit een integrale visie;
 2. Maak de toegevoegde waarde van de ontwerpkracht zichtbaar als richtsnoer voor volgende projecten en als overtuigend bewijsmateriaal;
 3. Vind de beste én meest geschikte ontwerpers door innovatieve en toegankelijke aanbestedingen waarbij kwaliteit voorop staat en (jonge) ontwerpers niet a priori worden uitgesloten.

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Syb Groeneveld, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bart Ahsmann, Click NL

Ben Kuipers, NVTL

Desirée Majoor, Topteam Creatieve Industrie

Elma van Boxel, ZUS

Fred Schoorl, BNA

Gerard Loozekoot, UNStudio

Harry Starren, Federatie Dutch Creative Industries

Het Nieuwe Instituut

Jann de Waal, Topteam Creatieve Industrie

Jeroen van Erp, Dutch Creative Council

Jules van de Vijver, HKU

Madeleine van Lennep, BNO

Marleen Stikker, Waag Society

Martijn Paulen, Dutch Design Week

Patric Hanselman, MODINT

Peter Everts, Creative Council Northern Netherlands

Richard van der Laken, What Design Can Do

Tim Vermeulen, World Design Event

Wilt U mee ondertekenen? Gebruik dan deze

link

Creatieve industrie draagt substantieel bij aan economisch herstel

BE THE FUTURE – Open call Dutch Design Awards 2017

Q&A Creatieve Industrie

In Nederland hebben we ruim 180.000 mensen in de creatieve industrie werken. Maar wat is dat dan precies? De Q&A van de creatieve industrie in Nederland: van architectuur en games tot G-Star Raw en WeTransfer.

Lees het nieuwe Q&A boekje, deel het via social media of e-mail, en download het voor jezelf.

Service design-voucher voor mkb-maakindustrie

SER arbeidsmarktverkenning culturele en creatieve sector

De Sociaal-Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur werken gezamenlijk aan een vervolg op hun arbeidsmarktverkenning in de culturele en creatieve sector die zij vorig jaar hebben uitgebracht. De raden onderzoeken welke duurzame oplossingen kunnen bijdragen aan een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt in de sector. Désirée Majoor, topteam Creatieve Industrie / Vicevoorzitter HKU leverde een inhoudelijke bijdrage aan de consultatie:

Een voorbeeld
Bart Witte is vandaag mijn rolmodel. Op Linked in beschrijft hij zichzelf als: Active as a freelancer and within Expodium collective Bart is a dedicated, pro-active, innovative and ambitious creative professional with a proven track record in concept development and production of artistic programs. Ability to combine strong knowledge of industry, with a sharp eye for social construct, the urban realm and changing society. Enjoys collaborating in exploring new possibilities to establish successful innovations.

Bart Witte presenteert zich als Bart Witte Advies, houdt zich bezig met grootstedelijke ontwikkeling en stadsplanning, maakt deel uit van het collectief Expodium, werkt momenteel aan het herhuisvesten van BAK in Utrecht wordt ingehuurd door de gemeente om Culturele Zondagen te organiseren, en geeft les bij een masteropleiding. Bart Witte heeft Beeldende Kunst gestudeerd aan de HKU. Hij vertelt me ongevraagd dat hij nog steeds zoveel aan zijn opleiding heeft.

Hybride beroepspraktijk
Ik spreek vanuit de positie: de arbeidsmarkt voor afgestudeerden uit het kunstonderwijs en creatieve opleidingen. Hoe ziet die arbeidsmarkt er in de praktijk uit? Ik zie dan de hybride beroepspraktijk voor me die de realiteit is voor de meeste van onze afgestudeerden: een mix van activiteiten in de culturele sector en de creatieve industrie, veelal als ZZP-er of kleine ondernemer, in combinatie met kortlopende contracten in een dienstverband. Veel projectmatig werk, een combinatie van werk in opdracht en zelf geïnitieerde projecten bv met een eigen collectief of netwerk. Onze afgestudeerden onderzoeken en ontdekken nieuwe vormen van organiseren en ondernemen. Het woord ‘subsidie’ hoor ik zelden meer. Ik zie zelfbewuste creatieve professionals die prima in staat zijn hun eigen brood te verdienen.

Hoe kunnen we deze creatieve professionals waarderen?
- door positieve (realistische) beeldvorming over de beroepspraktijk van de creatieve professional
- door het verkleinen van het verschil tussen de positie van de ZZP-er en degene in loondienst met name op het gebied van sociale zekerheid en ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
- door het creëren van ruimte voor experimenten met nieuwe organisatievormen en business modellen

Wat Bart zich realiseert is dat hij gedurende zijn loopbaan nog vaak zal switchen: van rol, van specialisatie, van toepassingsgebied, van opdrachtgever. Hij investeert daarom in zichzelf en in zijn eigen employability. Hij verdiept en verbreedt. Hij is bovenal flexibel en adaptief..Nieuwe arbeidsmarktverhoudingen die dit ondersteunen en mogelijkheden om zijn potentieel te blijven ontwikkelen doen hem recht

Sectorale arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt voor mijn afgestudeerden wordt gevormd door wat door de Europese Commissie omschreven wordt als ‘the cultural and creative industries’: ‘cultural and creative industries are those industries that are based on cultural values, cultural diversity, individual and/or collective creativity, skills and talent with the potential to generate innovation, wealth and jobs through the creation of social and economic value, in particular from intellectual property; they include the following sectors relying on cultural and creative inputs: architecture, archives and libraries, artistic crafts, audiovisual (including film, television, software and video games, and multimedia and recorded music), cultural heritage, design, creativity-driven high-end industries and fashion, festivals, live music, performing arts, books and publishing (newspapers and magazines), radio and visual arts, and advertising’ (uit: EU rapport On a coherent EU policy for cultural and creative industries, 30/11/2016)

STOP HET SILO-DENKEN
En dan hebben we het nog niet eens gehad over de cross over en spill over effecten naar andere sectoren, waar regelmatig op gewezen wordt. Ergo, uiteindelijk gaat het ook over de waardering van de (toegevoegde) waarde van de creatieve professional niet alleen binnen maar ook buiten de culturele en creatieve sector. De culturele sector, de creatieve industrie en alle andere economische sectoren, de publieke en de private sector, zij vormen voor de creatieve professional één arbeidsmarkt waarin hij zich flexibel wil kunnen bewegen. Arbeidsverhoudingen en wet- en regelgeving zouden dit realistisch gezien moeten kunnen ondersteunen.

Opdrachtgeverschap, synergie en impact
Syb Groeneveld, directeur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie schreef in het kader van de SER-consultatie een column over het belang van goed opdrachtgeverschap, synergie tussen ontwerpers en marktpartijen en onderzoek naar de impact van de creatieve industrie voor andere sectoren.

Architecten verbeelden de snelweg van de toekomst

Creative Embassy MUC-AMS een feit

Martijn Paulen, Dutch Design Week: ‘Nederland is een vat vol kansen’

Hoe kijken politieke partijen naar de creatieve industrie?

Van ‘creatieve industrie’ naar ‘creatieve economie’

Prijsvraag Who Cares voor ontwerpen aan zorg

‘Betrek het creatieve MKB beter bij overheidsopdrachten’

Design Challenge: Empowered by Robots

Gezocht
Nieuwe banen voor mensen en robots! Ben jij de ontwerper, techneut, student, start-up, futurist of robotica-fan die ons gaat helpen met innovatieve, en haalbare ideeën voor een toekomst met mensen en robots? Doe mee aan de design challenge en bedenk hoe opkomende technologieën (zoals robots, drones of artificial intelligence) nieuwe arbeidsperspectieven kunnen creëren.

Wat kun je winnen?
. De 10 beste ideeën krijgen €2.500,- en professionele coaching om het idee tot een prototype te ontwikkelen. |
· Jouw idee staat 10 dagen lang op een tentoonstelling, gecureerd door Koert van Mensvoort (Next Nature Network) op de Dutch Design Week 2017.
· De winnaar krijgt €10.000,- om het prototype door te ontwikkelen naar een proof of concept.

Wat moet je doen?
Ga snel naar http://www.empoweredbyrobots.com/ voor de ontwerpbriefing, het reglement en aanmelding. Je kunt je aanmelden tot 1 februari 2017. Na aanmelding heb je tot uiterlijk 15 mei 2017 om je idee aan te leveren (schets/ontwerp/visualisatie). Eind juni 2017 hoor je of jouw idee is uitgekozen. De winnaar wordt tijdens de Dutch Design Week­ bekend gemaakt.

Samenwerken aan ontwerpkracht

Nederlandse deelname SXSW 2017 wordt groots

Blijf jezelf updaten als creatieve industrie

Steun voor creatieve centers of expertise HBO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft woensdag 16 november 2016 bekendgemaakt dat het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create), ook in 2017 financiering ontvangen. De centers focussen zich op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie met digitale technologie en zorg, ‘Creative Labs’ spelen een belangrijke rol in het operationaliseren hiervan.

Solide basis
De centers brengen professionals uit de creatieve industrie en andere sectoren bij elkaar. Ze hebben een ‘solide basis’ die ‘voldoende vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private samenwerking in 2016 en verder’, meldt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in een advies. Er wordt sector overstijgend samengewerkt aan tal van creatieve projecten met een maatschappelijke grondslag. Verder is de cofinanciering uit het werkveld substantieel met een goed perspectief voor de komende jaren, schrijft de commissie.

Bedrijven en publieke instellingen
De centers of expertise verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio. De centra maakten deel uit van de prestatieafspraken die het kabinet eerder met de hogescholen maakte. Het kabinet wil dat de praktische kennis van hogescholen een positieve impact heeft op de samenleving.

Impact op de regio
Een speciale reviewcommissie oordeelde dat twaalf centra flink aan de weg timmeren, terwijl er vier centra wat vertraging opliepen. Toch kregen alle zestien centra een positief oordeel. Ze hebben een ‘duurzame impact op de regio’ en dragen eraan bij dat bedrijven en regionale overheden in het HBO willen investeren. Om die reden zouden de centra ook de komende jaren steun moeten krijgen, vindt de commissie. Het kabinet moet dan wel meer differentiëren. Centra die goed op stoom komen kunnen misschien meer steun ontvangen dan andere. Het volgende kabinet moet besluiten of de centra ook na 2017 nog geld krijgen en zo ja, hoe het geld dan wordt verdeeld.

Meer informatie over het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create):

http://www.amsterdamcreativeindustries.com en http://ucreate-weconnect.nl

Nieuw: service design vouchers

Brussel flirt met creatieve industrie

Toenemend vertrouwen bij creatieve industrie

‘Vooruitgang door vernieuwing’

“Als er één sector is die profijt heeft gehad van het Topsectorenbeleid, dan is het wel de creatieve industrie. De samenwerking die we de afgelopen jaren binnen en buiten de creatieve industrie hebben gerealiseerd heeft niet alleen de creatieve industrie op een hoger plan getild, maar ook de innovatiekracht van Nederland versterkt.” Jeroen van Erp, founding partner ontwerpbureau Fabrique, voorzitter Dutch Creative Council, professor of concept design Technische Universiteit Delft.Het Kabinet heeft vandaag in de Kamerbrief ‘Vooruitgang door vernieuwing’ na vijf jaar de balans opgemaakt van haar bedrijfslevenbeleid. Voor de creatieve industrie heeft dit ‘topsectorenbeleid’ als volgt uitgepakt.

Hoogtepunten afgelopen jaar

 • De TKI CLICKNL heeft gezorgd voor een aanzienlijke toename van de private betrokkenheid bij onderzoek en innovatie in de creatieve industrie. Circa 400 private partners waren in 2015 betrokken bij onderzoeks- en innovatieprojecten in de creatieve industrie.Daarbij is door consortia gebruik gemaakt van onder meer de NWO-regelingen, TNO onderzoeksprojecten, SIA Raak, Europese projecten en de MIT-regeling.
 • De start van een toekomstbestendig business model voor TKI CLICKNL en opzet van twee grote publiek-private onderzoeksprogramma’s door de sector met steun van de ministeries van EZ en OCW. In deze programma’s voor fundamenteel onderzoek werken onderzoekers, hbo-lectoren, TO2-partners, opdrachtgevers en het creatieve bedrijfsleven samen aan het vergroten van de kennisbasis van de creatieve sector om de innovatiekracht van de sector te versterken. De focus van de Human Capital Agenda richt zich op het stimuleren van ondernemerschap en het verbeteren van de overstap van opleiding naar bedrijfsleven. Verder wordt aandacht besteed aan het blijven ontwikkelen van de creatieve professional door middel van het programma ‘een leven lang leren’. Onder andere met hulp van het hbo-platform creatieve industrie is in werkgroepen kennis en ervaring uitgewisseld over deze thema’s. Tevens zijn publicaties uitgebracht over creatieve broedplaatsen en ondernemerschap in de creatieve opleidingen.
 • De creatieve industrie focust zich, door middel van het vorig jaar gelanceerde Duitslandprogramma, op onze oosterburen. Het Duitslandprogramma verbindt alle initiatieven vanuit de creatieve industrie in Duitsland (zoals op beurzen en tijdens handelsmissies) en helpt zo met een boodschap de Duitse markt te veroveren. Voorbeelden in 2016 zijn: Nederland was partnerland bij de Munich Creative Businessweek, het Reeperbahn Festival (popmuziek) en de Buchmesse.
 • Aanvullend op het Duitslandprogramma wordt gezocht naar kansen voor de Nederlandse creatieve industrie in andere (verre) markten (met name China).
 • De topsector Creatieve Industrie werkt bij uitstek sector-overstijgend. Met andere topsectoren wordt veel gezamenlijk opgetrokken. Daarnaast geeft de topsector invulling aan de EU Grand Societal Challenges en meerdere NWA-routes: Veerkrachtige samenlevingen, Big data, Smart Industry, Smart liveable cities, Circulaire economie en Kunst en innovatie.

Kansen voor de toekomst

De komende jaren wordt voorgebouwd op wat de afgelopen jaren in gang is gezet op de thema’s kennis & innovatie, internationalisering en human capital. De creatieve industrie positioneert zich als kwartiermaker van vernieuwing. Hiervoor is een gedegen organisatie van de sector onontbeerlijk. Uitdagingen voor de komende jaren zijn de toename van de private R&D in de sector, het versterken van de samenwerking/crossovers met andere sectoren en de verdere internationalisering. Daarnaast zorgen nieuwe (online) diensten en technologieën voor structurele veranderingen en nieuwe kansen voor de creatieve industrie. Vanuit de topsector wordt hierop aangesloten door te participeren in programma’s gericht op big data, virtual reality, blockchains en 3D-printing.

Naar de rapportage ‘vooruitgang door vernieuwing’(creatieve industrie vanaf pagina 41)

Miljoenennota en de Creatieve Industrie

Van de tien miljoen euro die in 2017 tot en met 2020 jaarlijks extra beschikbaar komt voor de kunst- en cultuursector gaat bijna eenderde naar festivals. Binnen de culturele basisinfrastructuur voor de periode van 2017 tot met 2020 is jaarlijks 17,35 miljoen euro voor de creatieve industrie beschikbaar. Daarvan is 11,63 miljoen per jaar bestemd voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en wordt 5,64 miljoen per jaar voor Het Nieuwe Instituut opzij gezet.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie krijgt vier ton extra voor de Dutch Design Week en nog eens hetzelfde bedrag voor festivals.
Tot de festivals die nu alsnog subsidie ontvangen behoren Eurosonic Noorderslag (300.000 euro)

Het kabinet belooft door te gaan met het maken van wetten en regels die ruimte geven voor innovatie, duurzame groei en ondernemerschap. Er komt meer geld voor vernieuwingen op energiegebied die potentie hebben voor binnen- en buitenland. De instelling van een nationale investeringsbank, zoals de meeste Europese landen die al hebben, moet bedrijven helpen bij investeringen in Nederland. Snelle en adequate hulp aan bedrijven die behoefte hebben aan financiering kan helpen bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen, zoals de transitie naar duurzame energie, meldt het kabinet.

Het kabinet heeft de ambitie internationaal ondernemen sterk te bevorderen en in te spelen op de groeiende behoefte vanuit het bedrijfsleven en de kenniswereld naar internationale handels- en innovatiebevorderende diensten van de overheid. Om aan deze vraag te kunnen blijven voldoen, heeft het kabinet besloten om vanaf 2017 € 10 mln structureel extra vrij te maken voor inspanningen die de Nederlandse concurrentiepositie van Nederland in het buitenland ten goede komen, zoals een betere follow up van economische missies en het effectiever maken van het internationale topsectorenbeleid.

De huidige regeling TKI-toeslag wordt gewijzigd waardoor voor bepaalde grote en cross-sectorale samenwerkingsprojecten de mogelijkheid wordt geboden rechtstreeks bij RVO.nl projecttoeslag aan te vragen. Deze route biedt een uitkomst voor projecten die betrokken partijen tezamen reeds op eigen initiatief hebben gebouwd, alsook oor cross-sectorale projecten waarvan de regierol niet duidelijk bij én TKI ligt. De bestaande aanvraagprocedure via een TKI blijft openstaan. Om deze nieuwe- en sector overstijgende mogelijkheid te onderstrepen wordt bij de publicatie van de regeling in 2017 de naam TKI-toeslag gewijzigd in PPS-toeslag onderzoek en innovatie

Unieke samenwerking Fontys ACI en Amsterdam Dance Event

Fontys Academy for Creative Industries (ACI) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Amsterdam Dance Event. De hbo-opleiding voor de creatieve industrie wordt onderwijspartner van ’s werelds belangrijkste zakelijke platform voor elektronische muziek en innovatie. Daarnaast vestigt Fontys ACI zich in september met een leer- annex werkplaats rond de dance-industrie in de nieuwe creatieve broedplaats BANK15 in Tilburg. Het partnership van Fontys ACI met Amsterdam Dance Event

betreft ADE University, het educatieprogramma van de conferentie (dit jaar van 19 tot en met 21 oktober). Dat onderdeel is vooral bedoeld voor in dance geïnteresseerde studenten van opleidingen voor de creatieve industrie en de evenementen- en mediawereld, alsmede voor jonge danceprofessionals. Studenten van Fontys ACI krijgen door het partnership de mogelijkheid (onderdelen van) ADE University (door) te ontwikkelen, alsmede ze mee uit te voeren. Daarnaast gaan de partijen ook door de rest van het jaar kennis en ervaring uitwisselen.

Partnership met ADE University

Fontys ACI-directeur Pieter Bon: “Een uitdagende context is allesbepalend voor de professionele ontwikkeling van onze studenten. Een uitdagender internationale context voor onze toekomstige danceprofessionals dan het ADE bestaat niet. Daarbij komt dat dance wereldwijd het belangrijkste export product is van de Nederlandse creatieve industrie. Op ADE komt die wereld bij elkaar.” Het Amsterdam Dance Event is in twintig jaar uitgegroeid tot het toonaangevende zakelijke platform voor de internationale dancescene. ADE presenteert een breed pallet aan conferenties en netwerkmomenten die ingaan op muziek, technologie, innovatie, duurzaam ondernemen, dance & brands, hardere dance-stijlen, nieuw talent en educatie van studenten. Het nachtprogramma is dé plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten: van de allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten tot het meest recente werk van de pioniers en supersterren. Het Amsterdam Dance Event vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 23 oktober. Tijdens de aankomende editie worden ruim 375.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht.

Amsterdam Dance Event

Het Amsterdam Dance Event is in twintig jaar uitgegroeid tot het toonaangevende zakelijke platform voor de internationale dancescene. ADE presenteert een breed pallet aan conferenties en netwerkmomenten die ingaan op muziek, technologie, innovatie, duurzaam ondernemen, dance & brands, hardere dance-stijlen, nieuw talent en educatie van studenten. Het nachtprogramma is dé plek bij uitstek om de laatste ontwikkelingen te spotten: van de allernieuwste muzikale trends en opkomende talenten tot het meest recente werk van de pioniers en supersterren. Het Amsterdam Dance Event vindt dit jaar plaats van 19 tot en met 23 oktober. Tijdens de aankomende editie worden ruim 375.000 bezoekers uit binnen- en buitenland verwacht.

Inschrijving Creative Business Cup geopend

Met onmiddellijke ingang kunnen ook Nederlandse creative start-ups zich inschrijven voor de internationale Creative Business Cup. De Creative Business Cup heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een toonaangevende prijs voor ’s werelds beste creatieve startup. De finalisten van de nationale competities die door de nationale partners worden georganiseerd maken kans op de prijs die op 20 november van dit jaar in Kopenhagen wordt uitgereikt.

De inschrijving voor de Nederlandse Creative Business Cup is inmiddels geopend en sluit op 10 augustus. Op 15 augustus zal bekend worden gemaakt welke Nederlandse creative start-up op 20 en 21 november in Kopenhagen mag pitchen voor de hoofdprijs.

De nationale winnaars worden in november in Kopenhagen door een internationale jury beoordeeld op originaliteit, creativiteit, marktpotentieel, managementstructuur en business model en financiële flair. De CBC bestaat uit een geldbedrag (€15.000) en deelname aan een eersteklas trainingsprogramma met persoonlijk advies over internationalisering en begeleiding bij het binnenhalen van investeerders (ter waarde van €40.000). Er kan worden ingezonden in verschillende categorieën: Food, Health, Now We Move, Play & Learn, Connectivity, Sustainable Living, en Fintech.

Het programma is opgezet ter ondersteuning van creatieve start-ups en beleeft een jaarlijks hoogtepunt tijdens de uitreiking in Kopenhagen. De Creative Business Cup kent voorrondes in 25 landen waaronder Australië, Brazilië, Kenia en Maleisië. De initiatiefnemers van de Nederlandse Creative Business Cup zijn de Federatie Dutch Creative Industries en Cultuur+Ondernemen. De Nederlandse jury bestaat uit:

Jury

 • Harry Starren (voorzitter), voorzitter Federatie Dutch Creative Industries
 • Barbara Wolfensberger, boegbeeld Topsector Creatieve Industrie
 • David Pappie, directeur Topsectoren en Industriebeleid bij het directoraat-generaal Bedrijfsleven en Innovatie van het ministerie van Economische Zaken
 • Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering Kenniscentrum Innovatie & Business Faculteit Economie & Management Hogeschool Utrecht
 • Jo Houben, directeur Cultuur+Ondernemen

Aanmelden, nomineren en informatie klik hier @creativebizzcup: www.creativebusinesscup.com: Logo’s hier

Voor meer informatie: Federatie Dutch Creative Industries, Gerbrand Bas, +3162336577, info@dutchcreativeindustries

Nieuwe master HKU levert eerste lichting crossover creatieven af

UTRECHT - De eerste lichting masterstudenten Crossover Creativity studeert deze week af. Deze eenjarige masteropleiding van HKU is nieuw in Nederland en vorig jaar speciaal ontwikkeld omdat de maatschappelijke vraag naar toegepaste creativiteit en innovatie in rap tempo toeneemt. De master startte afgelopen september met twintig studenten. HKU hoopt dit aantal komend jaar te verdubbelen.

Kwartiermaker Walter Amerika: “Zowel de overheid als het bedrijfsleven is doorlopend op zoek naar creatieve oplossingen en nieuwe toepassingen omtrent de uitdagingen in onze samenleving, zowel economisch als maatschappelijk. Deze ontwikkeling vereist toptalenten die creativiteit, technologie en ondernemerschap met elkaar kunnen verbinden”.

Bij de start van de opleiding zijn ambassadeurs uit het werkveld gevraagd naar hun blik op de toekomst van de masterstudenten Crossover Creativity. Designexpert Jeroen van Erp: “Het mooiste zou zijn als ze binnen nu en tien jaar de functie van Chief Creative Officer vervullen in een grote organisatie”.

Eerste lichting enthousiast
De eerste lichting studenten is in ieder geval erg te spreken over de opleiding. Zo vertelt theatervormgever Stefanie Bonte dat de master haar veel zelfvertrouwen heeft gegeven om zich op andere vakgebieden te begeven. Zij bouwde tijdens de master aan een artistieke installatie om mensen met een burn-out visueel inzicht te geven in wat er hun lijf gebeurt in stress-situaties. “Ik zie mijzelf nu als een Crossover Artist die kunstprojecten inzet voor het oplossen van maatschappelijke en sociale vraagstukken”, aldus Stefanie.

Ook business developer Fred Wittelings is enthousiast. Vanuit zijn fascinatie voor innovatieve businessmodellen werkte hij in de master aan het ‘uitzendbureau van de toekomst’, om het proces van werving en selectie een stuk eerlijker te maken. Fred: “De master heeft mijn horizon enorm verbreed. Ik kom niet alleen in aanraking met mensen die andere kwaliteiten hebben, maar ook met mensen die anders in het leven staan”.

Meer voorbeelden
Op www.hku.nl/crossovercreativity-videos tonen deze en andere studenten een veelzijdigheid aan innovatieve projecten, niet alleen op het gebied van patiëntenzorg en business development maar ook recycling, burgerparticipatie en meer. Op 9 en 10 september presenteren de afstudeerders van deze master hun oplossingen live tijdens een Future Fest. Locatie: LE:EN in Utrecht. Kijk voor meer informatie over de Master Crossover Creativity op http://www.hku.nl/crossovercreativity.

Over de Master Crossover Creativity
De masteropleiding Crossover Creativity leidt professionals op die groter durven denken en groter durven doen, maar daarnaast zichzelf en anderen kunnen wijzen op de cruciale details of de menselijke maat. Deelnemers gaan aan de slag met eigen fascinaties, die ze vervolgens toetsen op maatschappelijke relevantie, impact en waarde in een programma dat ze grotendeels zelf moeten aansturen. Er wordt een mix samengesteld van studenten met een creatieve, technische of economische bachelor-opleiding. Ook reeds werkzame professionals die zich willen verbreden, kunnen deelnemen aan deze eenjarige opleiding.
HKU onderscheidt zich met hoger onderwijs in de kunsten en de media en is een drijvende kracht in opleidingen en innovatie voor de creatieve industrie. Aan HKU studeren bijna 4000 studenten aan acht schools: Beeldende Kunst, Design, Muziek en Technologie, Games en Interactie, Kunst en Economie, Media, Utrechts Conservatorium en Theater. Daarnaast heeft HKU vier expertisecentra: Onderzoek en Innovatie, Educatie, Creatief Ondernemerschap en Creatieve Technologie.

Huisvesting vluchtelingen en woningzoekenden vraagt creatief en sociaal ondernemerschap

Syb Groeneveld nieuwe bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Minister Bussemaker heeft Syb Groeneveld benoemd tot directeur-bestuurder van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie op voordracht van de Raad van Toezicht. Hij volgt per 1 september 2016 Janny Rodermond op.

‘Groeneveld heeft bewezen op inspirerende wijze met ontwerpers tot bijzondere resultaten te komen. De verbreding van het Stimuleringsfonds naar de creatieve industrie succesvol is gerealiseerd. Ik ben ervan overtuigd dat Groeneveld de sprong kan maken naar een nieuwe ontwikkeling van het fonds’, aldus voorzitter van de Raad van Toezicht Roelof Bleker. Groeneveld (1971) was eerder bestuurder bij denktank Kennisland, hoofd nieuwe media bij het Mediafonds en was verantwoordelijk voor de eerste twee interactieve programma’s op het Nederlands Film Festival. Hij is momenteel manager strategie en beleid van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Interdisciplinair en internationale ontwerpcultuur

Groeneveld: ‘Het is een fantastische uitdaging om samen met mijn nieuwe collega’s het fonds verder vorm te geven. De Nederlandse creatieve ontwerppraktijk heeft steeds meer een interdisciplinair karakter en vertrekt minder vaak vanuit rigide beroepskaders. Dat levert nieuwe perspectieven en oplossingen op voor onderwerpen zoals klimaat, verstedelijking en duurzaamheid. Als cultuurfonds zullen we de komende jaren die maatschappelijke impact van ons programma nog beter in kaart brengen en succesvolle initiatieven internationaal presenteren.

Janny Rodermond, die met pensioen gaat, leidde tien jaar het Stimuleringsfonds voor Architectuur en drieënhalf jaar het nieuwe Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Onder haar leiding is het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in de afgelopen jaren in omvang en betekenis gegroeid, dankzij haar visie op de veelzijdigheid van de ontwerpcultuur.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor architectuur, vormgeving en digitale cultuur, gevestigd in Rotterdam. Het fonds biedt met verschillende subsidieregelingen en programma’s ruimte aan makers en instellingen in de creatieve industrie voor experiment, onderzoek en innovatie. Het fonds heeft een jaarbudget van ongeveer vijftien miljoen euro. De aanstelling van Groeneveld is voor vijf jaar.

www.stimuleringsfonds.nl

Creative Holland: het gaat om willen én kunnen

De oprichters van Spotify vinden de omstandigheden en regelgeving in Europa een belemmering om door te kunnen groeien. Tijdens het Startup Fest gaven ook Apple Google en Uber aan waar zij kansen zien en tegenaan lopen bij hun activiteiten in Europa. Maar voor de meeste creatieve bedrijven in Nederland zijn er ook binnen Europa nog genoeg groeimogelijkheden. Het is vooral een kwestie van willen en kunnen.

Kleine thuismarkt
G-star, Talpa, Eyeworks , UN Studio, Mecanoo, DJ’s, SENZ, Bugaboo. Nederlandse creativiteit doet het goed in het buitenland. Boyan Slat is met Ocean Cleanup de jongste winnaar van de champions earth award met een oplossing voor de plastic soup in de wereldzeeën. Sweetie van Bureau Lemz helpt bij de opsporing van kinderporno netwerken d.m.v. een digitaal lokkind. Blendle maakt kranten waaronder ook de NY times nog toegankelijker. En ook Wetransfer, de international gebruikte tool voor het versturen van grote bestanden, is van Nederlandse bodem. The Voice of China van Talpa is zelfs het populairste tv-programma van China. Voor sommige creatieve ambities is de thuismarkt simpelweg te klein.

Internationale relaties
Internationaal
creatief succes van creatieve bureaus begint vrijwel altijd met de creatieve prestatie in Nederland. Vaak via een bestaande klant of buitenlandse medewerker of relatie. Het daarbij gaat óók om vertrouwen en culturele sensitiviteit en het hebben van de juiste internationale contacten. Een goede voorbereiding, toewijding, follow-up van internationale contacten en bestendige relaties zijn daarom van groot belang. Internationale creatieve evenementen in binnen en buitenland zijn hierbij als belangrijke en terugkomende markt- en ontmoetingsplaatsen van vraag en aanbod.

Creatieve evenementen als platform
De Dutch Design Week, de Architectuur Biënnale Rotterdam, Amsterdam Dance Event, Noorderslag, IDFA, Fashion Week Nederland, What Design Can Do, UNSEEN, Rotterdam Film Festival, Control Conference, 24 Festival. Het zijn allemaal voorbeelden van evenementen die deze functie vervullen en Nederland internationaal neerzetten als creatief land.Nederlandse creatieve ondernemers die internationale ambities hebben, kunnen zich verder oriënteren op de website ‘Creative Holland’. In het buitenland richt de creatieve industrie zich met een apart Duitsland programma zich op een aantal ‘main events’ voor extra zichtbaarheid binnen de Duitse markt. Nederlandse creatieve zijn altijd sterk aanwezig op de Salone del Mobile in Milaan (productdesign), SXSW Austin Texas (Digital, music, games), Gamescom in Keulen (games), Cannes Lions (reclame), Biënnale in Venetië (architectuur) en Reeperbahn Hamburg (muziek).

Buitenlandse vraag en Nederlandse expertise
De creatieve industrie wil zijn internationaliseringsprogramma uitbouwen. Dit door bovenop de individuele marktbewerking een gerichte inzet op collectieve presentatie op relevante strategische evenementen, beurzen en in- en uitgaande missies bij voorkeur met bewindslieden. En door inzet van het buitenlandse postennetwerk, inventarisatie van internationale opgaven en het combineren deze urgenties met unieke Nederlandse expertise door goede ‘Holland Branding’. Voor Nederlandse creatieve willers en kunners zijn er nog volop mogelijkheden om door te groeien in Europa en is – zeker door het
internet - de wereld het speelveld. Want alleen zo komt de ambitie ‘Nederland als meest creatieve economie van Europa’ in zicht.

Zie ook: http://www.creativeholland.com/nl

Impact: balanceren tussen creativiteit en zakelijkheid

In het FD van 6 mei houden Adriaan van Loon en Annette Wassenaar een warm pleidooi voor meer samenwerking tussen startende bedrijven en grote ondernemingen. Daar sluiten wij ons als creatieve industrie - design, architectuur, mode, gaming, muziek, fotografie, televisie, film, uitgeverij, reclame, digital - van harte bij aan. De economische en maatschappelijke impact van de creatieve industrie is groot, maar kan door samenwerking nog groter worden.

Impact door organisatieontwikkeling
Creatieve bedrijven kenmerken zich door een
grote intrinsieke drive en inzicht in wat er nog niet is maar waar wel behoefte aan is. Deze drive en inzichten omzetten in ‘impact’ vraagt om extra aandacht voor organisatieontwikkeling en samenwerking met opdrachtgevers. Zij spelen steeds meer nieuwe rollen en nemen verantwoordelijkheid en (mede)risico om hun creatieve ideeën en concepten te realiseren. Deze toegepaste creativiteit gaat zeker niet alleen over reputatie en werkplezier, maar ook om financiële gezondheid. Creativiteit en innovatie hand in hand met procesoptimalisatie en groei dus. De balans
tussen creativiteit en zakelijkheid is hierbij dé sleutel tot succes.

Leren van startups en scale ups
Er valt veel te leren van de ‘startup en scale up wereld’. In het Creatief Manifest 2016 gericht aan politieke partijen pleiten wij daarom voor meer aandacht voor ondernemerschap op creatieve opleidingen en het ontwikkelen van ‘21st century skills’. Hiermee kan de creatieve industrie het leiderschap en talent ontwikkelen om betere toegang tot markten en financiering te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door het doceren van ‘best practices’ van creatieve en zakelijke successen.

Creativiteit, technologie en ondernemerschap
De Creative Council en de Federatie Dutch Creative Industries willen de zakelijke oriëntatie van de creatieve industrie verder versterken. De combinatie van creatieve, zakelijke en technologische competenties is hard nodig. Dit kan in één persoon, via samenwerking, liefst allebei. Dit kan ook door de combinatie van creatieve, business en technische opleidingen zoals in Engeland en de VS gebeurt. In Nederland zijn THNK en de Rotterdam School of Management voorbeelden, die breder navolging zouden moeten krijgen in het onderwijs.

Aanjager van vernieuwing
Zo wordt de creatieve sector - nog meer dan nu - een aanjager van innovatie met een grote maatschappelijke en economische impact. Hierdoor kan de ondernemende cultuur van creativiteit, innovatie, leren en markt oriëntatie groeien, die zo hard nodig is voor nieuwe aansprekende creatieve, technische én bedrijfseconomische prestaties uit Nederland.

“Creatieve industrie moet actief blijven inzetten op samenwerking”

Boegbeeld van het Topteam Creatieve Industrie, Barbera Wolfensberger, opende afgelopen dinsdag 24 mei de Europese conferentie van het Design Management Institute in Amsterdam. In haar Key note ’ Design as part of the Creative Industries in the Netherlands’ sprak zij over de rol die design in Nederland heeft en de samenwerking tussen de verschillende subdisciplines van de Creatieve Industrie. Ze benadrukte de bijdrage die de creatieve industrie kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Samenwerking in plaats van hokjes
Er is al veel bereikt de afgelopen jaren, was haar boodschap, maar er zijn ook nog zaken die aandacht behoeven om de creatieve sector zijn positie te laten behouden en verder te ontwikkelen. Onder andere bewustwording van het belang van samenwerking met onderzoekers, internationalisering en aandacht voor human capital zijn hierbij relevant, daarnaast is het belangrijk dat er minder in hokjes wordt gedacht, door de creatieve sectoren zelf, maar bijvoorbeeld ook door opdrachtgevers van de creatieve industrie.

Op weg naar de meest creatieve economie van Europa

Het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council maken de balans op van het afgelopen jaar. Conclusie; de Creatieve Industrie weet zichzelf steeds beter te profileren. En dat is ook hoognodig, wil Nederland in 2020 de status van meest creatieve economie van Europa behalen, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie.

Resultaten 2015
Het jaaroverzicht geeft inzicht in de in 2015 behaalde resultaten. Zo heeft de creatieve industrie haar kennis- en innovatieagenda vernieuwd en een nieuw innovatiecontract getekend tussen creatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheid, voor een betere afstemming tussen wetenschap en bedrijfsleven. Binnen het internationaliseringsprogramma werd het afgelopen jaar de banden aangehaald met buurland Duitsland. Met behulp van verschillende handelsmissies en events, zijn de eerste stappen naar verbinding en export tussen beide landen gelegd. Op het gebied van Human Capital concludeert de sector dat creatieve opleidingen steeds meer aandacht besteden aan ondernemerschap en crossovers, onder andere binnen het bredere onderwijs 2032 programma.

Sterkere verbindingen
Barbera Wolfensberger, topteam Creatieve Industrie: “We kijken terug op een goed 2015 waarin we zichtbaar zijn geweest en een nog sterkere verbinding hebben weten te leggen tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. We merken dat de verschillende opiniestukken die van onze hand zijn gekomen bijdragen aan een nog sterkere stem richting de politiek. Dat neemt echter niet weg dat we voor het aankomende jaar onze stem nog luider willen laten horen.”

Met impact
Het Topteam en de Council zetten komend jaar in op het verder versterken van de economische en maatschappelijke impact van de creatieve industrie. Speerpunten zijn de lancering van het ‘Tweede Creatief Manifest 2016’ voor politieke partijen, het verbeteren van de samenwerking binnen creatieve industrie en de crossovers met andere sectoren, het versterken van het draagvlak en de uitvoeringskracht voor de opgestelde agenda’s en extra focus op innovatieve oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen. De creatieve industrie is een belangrijke kwartiermaker van vernieuwing.

Op weg naar de meest creatieve economie van Europa
Met als stip aan de horizon ‘Nederland in 2020 als de meest creatieve economie van Europa’ zijn er de afgelopen jaren door de creatieve industrie, onder aanvoering van het Topteam en de Council meerdere strategische agenda’s opgesteld. Doelen zijn het stimuleren van kennis en innovatie, human capital, internationalisering van de sector en ‘crossovers’ tussen creatieve sectoren onderling en andere sectoren van onze economie. In de afgelopen jaren zijn hiermee grote stappen gezet: de creatieve industrie wordt steeds breder erkend als bron voor innovatie, welvaart en welzijn.

Over de Creatieve Industrie
De creatieve industrie is één van de negen topsectoren, dit zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Of het nu gaat om Dutch Design, serious gaming of dance muziek, de Creatieve Industrie is wereldwijd steeds toonaangevender. Daarmee is zij één van Nederlands grootste topsectoren. Met haar gebundelde, creatieve disciplines is ze niet alleen gewend om zich te buigen over vraagstukken van morgen, maar geeft ze (toekomstige) veranderingen ook écht vorm. Van maatschappelijk tot technisch, zo zorgt ze elke dag voor weer een nieuwe doorbraak. Gewoon door anderen op weg te helpen.

Lees hier het Jaarverslag 2015 van het Topteam Creatieve Industrie & de Dutch Creative Council - Bouwen aan een creatieve samenleving

Dutch digital design slaat slag bij European Design Awards 2016

Uitdagingen 21ste eeuw centraal op IABR