​​
Actueel

Nederland investeert 4,9 miljard in innovatie komend jaar

het nieuwe Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) dat 11 november werd afgesloten, laat zien dat ruim 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden gezamenlijk in innovatie willen investeren. Zij bundelen hun krachten binnen de topsectoren om economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid) en sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) te benutten.

Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan: provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), extra ministeries, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom ook makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie, zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “We hebben jaarlijks 4,9 miljard euro tot en met 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Creatieve Industrie

De topsector Creatieve Industrie is een van de trotse ondertekenaars van het convenant. We dragen bij aan gedragen oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken met vernieuwende interventies en methodes. Daarin zetten we behoeftes en gedrag van mensen centraal. Dit leidt onder meer tot duurzame en gezonde producten, gebouwen en leef- en werksituaties, maar ook tot gebruiksvriendelijke en verleidelijke diensten en zinvolle bijdragen aan een veilige samenleving die de technologische ontwikkelingen naar een hoger plan brengen.

Maatschappelijk Verdienvermogen

De creatieve industrie neemt daarnaast de verantwoordelijkheid op zich voor de uitvoering van de agenda voor Maatschappelijk Verdienvermogen. Daarin ondersteunen we de projecten in de vier maatschappelijke missiethema’s bij het opschalen en realiseren van verdienvermogen. Dat doen we door te richten op de regionale inbedding, waar alle uitdagingen samenkomen binnen lokale vraagstukken.

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. Naar verwachting wordt in 2020 ongeveer 1 miljard euro geïnvesteerd in deze veelbelovende technologieën. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de bestaande Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, maar ook voor andere sleuteltechnologieën zoals batterijtechnologie.

Topsectoren aan de frontlinie van technologie

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid, etc. De topsectoren hebben een belangrijke positie aan de frontlinie van de (technologische) ontwikkelingen en zien dat Nederland door de snelheid een collectieve leerachterstand moet inlopen. Dit vraagt om learning communities en blijvend investeren in de ontwikkeling van mensen op cruciale gebieden. Hiervoor hebben de topsectoren de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer.

In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

100 Learning communities in 2023

In 2023 willen de topsectoren 100 learning communities realiseren via fieldlabs, meetingpoints, living labs, skillslabs, centres of expertise, centra voor innovatief vakmanschap, lectoraten en practoraten. In een learning community komt onderwijs, wetenschap en de praktijk samen. Hiermee zetten topsectoren nog sterker in op de vervlechting van het innovatiebeleid met de human capital aanpak. Nieuwe kennis en ervaring rond de maatschappelijke uitdagingen komt daarmee sneller op de werkvloer, in het onderwijs en bij bedrijven.

Bekijk hier het totale Kennis- en Innovatie Convenant

Beeld: Floor van der Sluijs