​​
Over Ons

Onderzoek en innovatie versterken creatieve industrie

Een van de onderwerpen waar de Dutch Creative Council zich mee bezig houdt, is de onderzoeksagenda voor de creatieve industrie. Gedegen en vernieuwend onderzoek is belangrijk voor de creatieve industrie. De Council wil onderzoek doen naar de betekenis van nieuwe verdienmodellen, diensten, werkwijzen en technologieën en wil kunnen laten zien wat het nut is van de creatieve industrie. In de Council Meeting van september bespraken de leden de strategische onderzoeksagenda creatieve industrie. Erik Huizer, lid van de Council, het Topteam Creatieve Industrie, CTO Surfnet en hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, licht toe.

Wat is de strategische onderzoeksagenda creatieve industrie?
Het is een agenda die gericht is op het stimuleren van de verbinding tussen onderzoek en ondernemerschap. De agenda is opgesteld door verschillende teams, waar niet alleen onderzoekers in deelnemen maar juist ook ondernemers. Voor de overheid geeft de agenda een langetermijnperspectief weer: waar moet in de komende tijd geïnvesteerd worden voor een sterke creatieve industrie in 2020?

Waarom deze agenda?
In andere sectoren is de link tussen bedrijfsleven en onderzoek vanzelfsprekender. Denk aan een bedrijf als Philips, dat veel onderzoek naar technologie doet. De creatieve industrie was tot nu toe niet goed genoeg aangesloten op wat er in de wetenschappelijke wereld gebeurt. Dat wil deze agenda veranderen.

Creatieve industrie profiteert van onderzoek
Een goed voorbeeld van waar de creatieve industrie kan profiteren van onderzoek, is mode. De wereld waarin we leven verandert. Aan de ene kant gaat door digitalisering alles steeds sneller. Aan de andere kant zorgt de economische crisis ervoor dat dingen steeds goedkoper moeten worden. Met onderzoek kun je kijken naar wat dit doet met de waarde van mode. Wordt mode hierdoor juist een exclusief product of blijft het toegankelijk door de ontwikkeling van slimme, nieuwe materialen? Ook de materialen zelf zijn onderwerp van onderzoek: hoe produceer je ze en hoe pas je ze toe?
En wat voor mode geldt, geldt ook voor architectuur, cultureel erfgoed, gaming en andere subsectoren van de creatieve sector.

Maatschappelijke uitdagingen
We kijken in de agenda verder dan economische groei voor de sector. We richten ons ook sterk op maatschappelijke uitdagingen. De creatieve industrie is bij uitstek een sector die voor andere sectoren werkt. Creatieven helpen anderen om hun product duurzamer, energiezuiniger of praktischer te maken. Juist hier zien we ook een rol voor onderzoek.

Hoe nu verder?
We willen de visie voor de lange termijn nog aanscherpen. Wat willen we bereikt hebben in 2020; op welke resultaten mogen we afgerekend worden? Ook willen we graag een nog betere aansluiting met het MKB. Daarnaast is de agenda een levend document, dat we regelmatig willen herijken.