​​
Actueel

Topsectoren Creatieve Industrie en Life Sciences & Health slaan handen ineen

Create Health verbindt de Nederlandse creatieve industrie aan de gezondheidszorg met als doel om bij te dragen aan de maatschappelijke uitdaging: gezond en actief oud worden. Create Health doet dit door partijen bij elkaar te brengen, kennis te delen, toegang tot geld te verkrijgen en te ondersteunen bij opschaling.

Nederland timmert hard aan de weg: de gezondheidszorg en de creatieve industrie ontwikkelen samen innovaties die internationaal hoge ogen scoren. Door de beide bedrijfstakken te verbinden ontstaan er grote internationale mogelijkheden. Create Health ondersteunt deze economische kansen, geeft een impuls aan kennisontwikkeling en zorgt voor een duurzame samenwerking tussen de zorgsector en de creatieve industrie.

Partijen die deelnemen aan het consortium zijn onder meer: ActiZ, Amsterdam Economic Board, Economic Board Utrecht, CLICKNL, ERAC, CMO Flevoland, Fontys Hogescholen, Health Innovations, Health Valley, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, iMMovator, iZovator, Kamer van Koophandel, U Create, Stichting Hilverzorg, TU Delft Industrial Design Engineering, TNO, TU Eindhoven Industrial Design, Topsector Life Sciences & Health, Universiteit Twente Faculteit Construerende Technische Wetenschappen, zorgInc., Zorgportaal Rijnmond.