​​
Actueel

Steun voor creatieve centers of expertise HBO

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft woensdag 16 november 2016 bekendgemaakt dat het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create), ook in 2017 financiering ontvangen. De centers focussen zich op het aanpakken van maatschappelijke problemen op het snijvlak van creatieve industrie met digitale technologie en zorg, ‘Creative Labs’ spelen een belangrijke rol in het operationaliseren hiervan.

Solide basis
De centers brengen professionals uit de creatieve industrie en andere sectoren bij elkaar. Ze hebben een ‘solide basis’ die ‘voldoende vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private samenwerking in 2016 en verder’, meldt de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek in een advies. Er wordt sector overstijgend samengewerkt aan tal van creatieve projecten met een maatschappelijke grondslag. Verder is de cofinanciering uit het werkveld substantieel met een goed perspectief voor de komende jaren, schrijft de commissie.

Bedrijven en publieke instellingen
De centers of expertise verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio. De centra maakten deel uit van de prestatieafspraken die het kabinet eerder met de hogescholen maakte. Het kabinet wil dat de praktische kennis van hogescholen een positieve impact heeft op de samenleving.

Impact op de regio
Een speciale reviewcommissie oordeelde dat twaalf centra flink aan de weg timmeren, terwijl er vier centra wat vertraging opliepen. Toch kregen alle zestien centra een positief oordeel. Ze hebben een ‘duurzame impact op de regio’ en dragen eraan bij dat bedrijven en regionale overheden in het HBO willen investeren. Om die reden zouden de centra ook de komende jaren steun moeten krijgen, vindt de commissie. Het kabinet moet dan wel meer differentiëren. Centra die goed op stoom komen kunnen misschien meer steun ontvangen dan andere. Het volgende kabinet moet besluiten of de centra ook na 2017 nog geld krijgen en zo ja, hoe het geld dan wordt verdeeld.

Meer informatie over het Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) en het Utrechts Centre of Expertise Creative Industrie (U Create):

http://www.amsterdamcreativeindustries.com en http://ucreate-weconnect.nl