​​
Actueel

Op weg naar de meest creatieve economie van Europa

Het Topteam Creatieve Industrie en de Dutch Creative Council maken de balans op van het afgelopen jaar. Conclusie; de Creatieve Industrie weet zichzelf steeds beter te profileren. En dat is ook hoognodig, wil Nederland in 2020 de status van meest creatieve economie van Europa behalen, aldus Barbera Wolfensberger, boegbeeld van de Topsector Creatieve Industrie.

Resultaten 2015
Het jaaroverzicht geeft inzicht in de in 2015 behaalde resultaten. Zo heeft de creatieve industrie haar kennis- en innovatieagenda vernieuwd en een nieuw innovatiecontract getekend tussen creatieve bedrijven, kennisinstellingen en overheid, voor een betere afstemming tussen wetenschap en bedrijfsleven. Binnen het internationaliseringsprogramma werd het afgelopen jaar de banden aangehaald met buurland Duitsland. Met behulp van verschillende handelsmissies en events, zijn de eerste stappen naar verbinding en export tussen beide landen gelegd. Op het gebied van Human Capital concludeert de sector dat creatieve opleidingen steeds meer aandacht besteden aan ondernemerschap en crossovers, onder andere binnen het bredere onderwijs 2032 programma.

Sterkere verbindingen
Barbera Wolfensberger, topteam Creatieve Industrie: “We kijken terug op een goed 2015 waarin we zichtbaar zijn geweest en een nog sterkere verbinding hebben weten te leggen tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid. We merken dat de verschillende opiniestukken die van onze hand zijn gekomen bijdragen aan een nog sterkere stem richting de politiek. Dat neemt echter niet weg dat we voor het aankomende jaar onze stem nog luider willen laten horen.”

Met impact
Het Topteam en de Council zetten komend jaar in op het verder versterken van de economische en maatschappelijke impact van de creatieve industrie. Speerpunten zijn de lancering van het ‘Tweede Creatief Manifest 2016’ voor politieke partijen, het verbeteren van de samenwerking binnen creatieve industrie en de crossovers met andere sectoren, het versterken van het draagvlak en de uitvoeringskracht voor de opgestelde agenda’s en extra focus op innovatieve oplossingen voor urgente maatschappelijke uitdagingen. De creatieve industrie is een belangrijke kwartiermaker van vernieuwing.

Op weg naar de meest creatieve economie van Europa
Met als stip aan de horizon ‘Nederland in 2020 als de meest creatieve economie van Europa’ zijn er de afgelopen jaren door de creatieve industrie, onder aanvoering van het Topteam en de Council meerdere strategische agenda’s opgesteld. Doelen zijn het stimuleren van kennis en innovatie, human capital, internationalisering van de sector en ‘crossovers’ tussen creatieve sectoren onderling en andere sectoren van onze economie. In de afgelopen jaren zijn hiermee grote stappen gezet: de creatieve industrie wordt steeds breder erkend als bron voor innovatie, welvaart en welzijn.

Over de Creatieve Industrie
De creatieve industrie is één van de negen topsectoren, dit zijn sectoren waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Of het nu gaat om Dutch Design, serious gaming of dance muziek, de Creatieve Industrie is wereldwijd steeds toonaangevender. Daarmee is zij één van Nederlands grootste topsectoren. Met haar gebundelde, creatieve disciplines is ze niet alleen gewend om zich te buigen over vraagstukken van morgen, maar geeft ze (toekomstige) veranderingen ook écht vorm. Van maatschappelijk tot technisch, zo zorgt ze elke dag voor weer een nieuwe doorbraak. Gewoon door anderen op weg te helpen.

Lees hier het Jaarverslag 2015 van het Topteam Creatieve Industrie & de Dutch Creative Council - Bouwen aan een creatieve samenleving