​​
Actueel

Ontwerpkracht voor het NL van NU - oproep aan de informateur

Aan de informateur,

Met de crisis nog maar net achter ons, vertoont Nederland momenteel groei en krimp naast elkaar. Het nieuwe kabinet zal moeten werken aan de knelpunten in de zorg, de groeiende maatschappelijke tweedeling, het gebruik van duurzame energie én moet met een plan komen om in de benodigde één miljoen extra woningen te kunnen voorzien. De Nederlandse creatieve industrie wil bijdragen aan het vormgeven van oplossingen voor deze vraagstukken.

In initiatieven als ‘NL next level’, ‘De Bouwagenda’, ‘Onderwijs 2032’ en het ‘Klimaatakkoord van Parijs’ manifesteert zich een cultuur van optimistische vernieuwing. De ruimtelijke impact van de omschakeling naar duurzame energie, de verduurzaming van de voedselproductieketens en de digitalisering van de samenleving is enorm. Sociale thema’s zoals de maatschappelijke tweedeling, de vergrijzing en de transformatie van de zorg vragen om nieuwe inzichten hoe we onze samenleving vorm willen geven. Wij bieden het toekomstige kabinet aan ontwerpkracht te gebruiken om oplossingen te vinden met originaliteit, verbeeldingskracht en verbindend vermogen en daarmee ook internationaal inspirerend te zijn, zoals in onderstaande voorbeelden:
De kansen voor nieuwe ontwerpoplossingen in zorg, welzijn, onderwijs en sociale kwesties zijn legio. Bovendien heeft Nederland bewezen goed te zijn in het koppelen van design aan nieuwe werelden. De creatieve industrie heeft ons land internationaal een ijzersterke reputatie opgeleverd. Graag wordt de ontwerpwereld nu opnieuw aangesproken op dit creatieve vermogen, zodat we met onze ontwerpkracht kunnen meebouwen aan het Nederland van nu en anticiperen op het Nederland van morgen. De ondertekenaars van deze brief stellen de volgende drie acties voor:
Wij staan open voor een dialoog en lichten deze brief graag toe,

  • Ruimte voor de rivier realiseerde op meer dan dertig plekken een veiliger rivierengebied en een betere leefomgeving door toepassing van ontwerp. In het klein sprak Kustwerk Katwijk tot de verbeelding. In een publiek-private samenwerking werd bij het duinengebied een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd die ook de kust versterkt.
  • Een internationaal tot de verbeelding sprekende aanpak die naar meer smaakt biedt Heineken, dat in 2020 klimaatneutraal bier gaat brouwen in harmonie met zijn omgeving.
  • En toekomst zit er ook in producten die duurzaam en innovatief zijn. Zoals de Fairphone: een Nederlandse smartphone die een zuivere resource productieketen propageert en sociaal inclusief produceert.
  1. Betrek ontwerpers bij het scherp krijgen van de vragen met betrekking tot klimaatadaptatie, verduurzaming, toekomst zorg en het brede scala van maatschappelijke veranderingen. Zet in op ontwerpend onderzoek, experiment, ideeën prijsvragen en innovatie: nieuwe vragen, nieuwe antwoorden. Spreek het creatieve potentieel aan vanuit een integrale visie;
  2. Maak de toegevoegde waarde van de ontwerpkracht zichtbaar als richtsnoer voor volgende projecten en als overtuigend bewijsmateriaal;
  3. Vind de beste én meest geschikte ontwerpers door innovatieve en toegankelijke aanbestedingen waarbij kwaliteit voorop staat en (jonge) ontwerpers niet a priori worden uitgesloten.

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester

Syb Groeneveld, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Bart Ahsmann, Click NL

Ben Kuipers, NVTL

Desirée Majoor, Topteam Creatieve Industrie

Elma van Boxel, ZUS

Fred Schoorl, BNA

Gerard Loozekoot, UNStudio

Harry Starren, Federatie Dutch Creative Industries

Het Nieuwe Instituut

Jann de Waal, Topteam Creatieve Industrie

Jeroen van Erp, Dutch Creative Council

Jules van de Vijver, HKU

Madeleine van Lennep, BNO

Marleen Stikker, Waag Society

Martijn Paulen, Dutch Design Week

Patric Hanselman, MODINT

Peter Everts, Creative Council Northern Netherlands

Richard van der Laken, What Design Can Do

Tim Vermeulen, World Design Event

Wilt U mee ondertekenen? Gebruik dan deze

link