​​
Actueel

‘Crafting future creative jobs – wat doet de creatieve professional van de toekomst?’

Op donderdag 16 november komt de Council voor de tweede keer dit jaar bij elkaar in de ADAM toren. Dit keer is het onderwerp ‘Crafting future creative jobs – wat doet de creatieve professional van de toekomst?’

Met Bas Haring, Vanessa Evers, Pieter Winsemius en Wessel van Beerendonk starten we de middag met vier fantastische sprekers. Zij gaan vanuit hun verschillende perspectieven in op het centrale onderwerp. Na de presentaties volgen drie deelsessies, gericht op onderlinge discussie en het formuleren van een advies aan de relevante partijen. De volgende vragen staan centraal:

- Wat doet de creatieve professional van de toekomst?
- Hoe werken we samen met bedrijven, overheid en instellingen?
- Hoe krijgen we de huidige sector zover dat we over 10 jaar nog steeds ‘spot on’ zijn?
- Wat zijn de blokkades en hoe zorgen we voor de gewenste verandering?
- Wat is daarvoor nodig van creatieve professionals, opdrachtgevers en overheid?

We willen een toekomstgerichte discussie voeren over wat ons, als sector, te doen staat in relatie tot technologische veranderingen. Hierbij kijken we naar de uitwerking van technologie op de creatieve professional, opdrachtgevers, het onderwijs, de overheid en de politiek. Hoe zorgen we daarbij voor de gewenste beweging? We streven naar een scherpe discussie die richting kan geven aan de agenda van en voor de creatieve industrie in de komende jaren. Output is een opiniestuk van de Council gericht aan de stakeholders in het ‘creatieve landschap’ en een brief met onze voornaamste aanbevelingen
aan het nieuwe Kabinet om als Nederland ook in de toekomst voorop te blijven lopen als creatieve, innovatieve, inclusieve economie en samenleving.